Uusista tutkimushankkeista vastaavat Etlassa tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen ja tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.
Uutiset

Yritysten uudistuminen ja tuottavammat palvelut keskiössä ensi vuonna – Etlassa käynnistyy kaksi laajaa yritystutkimushanketta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos aloittaa syksyllä 2023 kaksi monivuotista yrityssektorin tutkimushanketta. Toisessa tutkimushankkeessa selvitetään, miten yksityisen palvelusektorin tuottavuutta voitaisiin tehostaa digitalisaation avulla. Toinen käynnistyvä hanke taas tutkii yritysten aineettomia tuotantotekijöitä osana yritysten uudistumista. Molempia tutkimuksia rahoittaa Business Finland ja hankkeet päättyvät vuonna 2025.

Etlassa syksyllä käynnistyvät monivuotiset tutkimushankkeet tarttuvat nyt yrityssektorin ajankohtaisiin aiheisiin: palvelusektorin tuottavuuteen, digitalisaatioon ja yritysten uudistumiseen.

Yksityiset palvelut ovat keskeinen tekijä Suomen taloudessa, sillä ala edistää merkittävästi niin talouskasvua kuin työllisyyttä. Tällä hetkellä koko toimiala on merkittävässä murroksessa ja yksi murrokseen vaikuttava tekijä on digitalisaatio.

Etlassa käynnistyvässä “Boosting Productivity in Services through Digitalization” -tutkimushankkeessa selvitetään digitaalisen murroksen vaikutuksia yksityisellä palvelusektorilla sekä digitalisaation vaikutuksia tuottavuuteen. Lisäksi hanke analysoi, miten palvelualojen työvoima ja pääoma sopeutuu digitalisaatioon ja muuttuviin markkinaolosuhteisiin sekä miten yritykset mukauttavat liiketoimintamallejaan.

– Digitalisaation tuomat muutokset muokkaavat palveluja ja tarjoavat uusia kasvu- ja innovaatiomahdollisuuksia. Meidän on tärkeää ymmärtää digitaalisen muutoksen vaikutuksia palvelualan yritysten tuottavuuteen ja myös muihin taloudellisiin tuloksiin. Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan tukea palveluyritysten kasvua ja edistää samalla koko Suomen talouden kasvua ja kilpailukykyä, sanoo Etlassa hankkeesta vastaava tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.

Kuosmasen lisäksi Etlasta hankkeeseen osallistuvat tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij sekä tutkijat Mika Pajarinen, Otto Kässi, Ville Kaitila ja Olli-Pekka Kuusela. Lisäksi hankkeen puitteissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Oxfordin yliopiston ja Jönköpingin kansainvälisen kauppakorkeakoulun tutkijoiden kanssa.

Aineettomat hyödykkeet osana yritysten uudistumista

Aineettomat hyödykkeet ovat keskeisessä osassa taloudellisen arvon luomisessa ja yhteiskuntien yleisessä hyvinvoinnissa. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi brändit, data, patentit, ohjelmistot sekä henkilö- ja organisaatiopääoma. Nykyinen ymmärrys aineettomista hyödykkeistä on kuitenkin valitettavan puutteellinen.

Uusi tutkimushanke ”Aineettomat tuotannontekijät uudistumisen ajureina: Yritysdynamiikalla tietoyhteiskunnan seuraavaan vaiheeseen (InChange)” tutkii laajasti yritysten aineettomia tuotannontekijöitä ja luo viitekehyksen niiden mittaamiseksi. Hankkeessa selvitetään muun muassa, mitkä aineettomat hyödykkeet todennäköisimmin edistävät yrityksen menestystä sekä miten aineettomat hyödykkeet edistävät yritysten luovaa uudistumista. Tutkimus tarjoaa samalla uusia näkökulmia sosioekonomiseen arvonluontiin ja sen uudistumiseen.

Etlassa hankkeesta vastaa tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.

– Nyt käynnistyvä tutkimushanke täydentää tietoaukkoamme aineettomista tuotannontekijöistä. Eli miten niitä yrityksiin syntyy tai kertyy, mitä vaikutuksia niillä on ja miten niitä voi hyödyntää. Hankkeen avulla voidaan tarjota tietoa yksityisen ja julkisen päätöksenteon tueksi, jotta ymmärrämme jatkossa paremmin, mikä merkitys aineettomalla pääomalla voi olla yritysten uudistumisessa, Etlan Rouvinen sanoo.

Etlasta hankkeeseen osallistuvat lisäksi tutkimusjohtajat Heli Koski ja Tero Kuusi sekä tutkijat Otto Kässi, Sakari Lähdemäki ja Mika Pajarinen. Hankkeessa tehdään myös tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Molemmat nyt Etlassa käynnistyvät tutkimushankkeet kestävät vuoteen 2025 ja niitä rahoittaa Business Finland.