Ilmastotalkoot
Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnittelun ja rakentamisen prosessien kehittämiseen tai vaikka kiinteistö- ja rakentamisalan tietopohjan, osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.
Uutiset

Yritykset voivat hakea rahoitusta vihreää siirtymää edistäville hankkeilleen 11.11. saakka

Ympäristöministeriö on avannut tänään hankehaun, jossa yritykset, kunnat, yhdistykset, tutkimus- ja oppilaitokset sekä muut toimijat voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistäville hankkeille. Valtionavustusta on haettavana kolme miljoona euroa, ja hakuaika päättyy 11.11.2022.

Haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä Vähähiilisen rakennetun
ympäristön ohjelmaa, jolla panostetaan 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön.


Avustusta tarjotaan yhteensä seitsemällä hakukierroksella. Käynnissä oleva avustushaku on
ympäristöministeriön kolmas, ja viimeinen haku on tulossa alkuvuodesta 2023.

Kokeilut, tutkimus- ja kehittämishankkeet voivat olla uusia ja innovatiivisia

Ympäristöministeriö myöntää avustusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa
kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta tai sopeutua siihen rakennetussa ympäristössä.

Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnittelun ja rakentamisen prosessien kehittämiseen tai vaikka kiinteistö- ja rakentamisalan tietopohjan, osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Ympäristöministeriön hakuun voi osallistua mikä tahansa y-tunnuksellinen toimija, jolla on hyviä hankeideoita vähähiilisen rakennetun ympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena on, että hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä.

Haku on auki 11.11.2022 kello 16.15 saakka.

Ohjeet ja lisätiedot saa tästä.

Kaikkia toimijoita tarvitaan ilmastotalkoisiin

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tuottaa vihreää siirtymää tukevaa tietoa laajasti
kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille, kuten tilaajille, rakennus- ja pääsuunnittelijoille, kaavoittajille ja IT-kehittäjille. Kaikkia toimijoita myös tarvitaan rakennetun ympäristön ilmastotalkoissa.

Ympäristöministeriö on kahdella aikaisemmalla hakukierroksella rahoittanut 29 hanketta yhteensä noin 2,1 miljoonalla eurolla. Käynnissä olevissa hankkeissa muun muassa tutkitaan rakennusmateriaaleja, kuten vähähiilistä betonia ja luonnonmateriaaleja, kehitetään entistä tehokkaampia ratkaisuja energiansäästöön, tehostetaan rakennusmateriaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä sekä tehdään uusia hiilidioksidipäästöjen laskentamenetelmiä ja rakennustuotteiden päästötietokantoja.

Ympäristöministeriön ja Business Finlandin avustamiin hankkeisiin voi tutustua ohjelman verkkosivujen tilannehuoneessa, joka täydentyy uusilla hankekorteilla koko ajan. Sivuilla voi liittyä myös alan keskustelufoorumina toimivalle Solved-alustalle.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmalla panostetaan lähivuosina 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Ohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Business Finland myöntää rahoitusta etenkin vientiä tukeville hankkeille ja ympäristöministeriö kansalliseen tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Recovery and Resilience Facility). Rahoituksen lisäksi Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tarjoaa alustan laajalle toimijoiden yhteistyölle ja parhaiden oppien jakamiselle.