Ilmastonmuutos ja luontokato muokkaavat yritysten toimintaympäristöä ja kysyntä kestäville ratkaisuille kasvaa nopeasti. 
Uutiset

Yritykset avainroolissa ilmastoasioissa – tarjolla maksuttomia koulutuksia

Valonia, Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät kutsuvat varsinaissuomalaisia yrityksiä maksuttomiin koulutuksiin kuudella paikkakunnalla sekä verkossa.

Yritysten ratkaisut ovat avainroolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja kestävyysmurroksella on laajoja vaikutuksia yritysten toimintaan. Ilmastonmuutos ja luontokato muokkaavat yritysten toimintaympäristöä ja kysyntä kestäville ratkaisuille kasvaa nopeasti. Myllerryksessä ovat muun muassa lainsäädäntö, verotus, yritystuet, hankintaketjut, myyntiargumentit ansaintalogiikka. Valonian, Turun ammattikorkeakoulun, Varsinais-Suomen Yrittäjien sekä kuuden kunnan yhteishankkeessa kehitetään kuntien yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja rohkaistaan alueen yrityksiä uudistamaan toimintaansa.

Maksuttomia koulutustilaisuuksia sekä verkkokoulutusta
varsinaissuomalaisille pk-yrityksille

Helmikuussa 2022 järjestetään kaikille avoin, erityisesti pk-yrityksille suunnattu koulutussarja, jossa tutustutaan toiminnan päästöjen tunnistamiseen ja vähentämiseen sekä liiketoiminnan uudistamiseen. Koulutusten oppeja syvennetään teemakohtaisissa verkkotyöpajoissa helmi-maaliskuussa.

Yrityksillä on halua vähentää päästöjä ja erityisesti kasvuhakuiset yritykset näkevät ilmastotoimissa liiketoimintamahdollisuuksia. Olennaista on löytää taloudellisesti kannattavat päästövähennyskeinot, joilla voidaan pienentää esimerkiksi energiantarvetta tai fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Keinoja on kaiken kokoisten yritysten saatavilla, mutta hyvät esimerkit ja apu alkuun pääsemiseksi on tervetullutta”, selventää Jutta Wirén Varsinais-Suomen Yrittäjistä.

Koulutukset järjestetään samansisältöisinä kuudessa kunnassa. Ohjelmassa muun muassa yritysten esimerkkipuheenvuoroja, ilmastotyön keinojen esittelyä sekä yrityksen vahvuuksien ja riskien pohdintaa. Koulutuksissa esitellään myös hiljattain julkaistua pk-yrityksen kestävyystyön käynnistämiseen luotua Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirjaa.

Koulutusaikataulu:
Naantalin kaupungintalo  1.2. klo 8–10
Someron kaupungintalo 2.2. klo 16.30–19
Liedon kaupungintalo 3.2. klo 16.30–19
Loimaa, Suomen maatalousmuseo Sarka 8.2. klo 16.30–19,
Raision kaupungintalo 9.2. klo 8–10,
Masku, Kurittulan koulu 10.2. klo 16.30–19.

Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa valonia.fi/yrityskoulutukset2022

Kuntien tehtävänä on kannustaa kestävyyteen
– sitoutumista päättäjiltä tarvitaan

Kunnat voivat vauhdittaa yritysten ilmastotoimia luomalla yrityksille kestävään liiketoimintaan kannustavan toimintaympäristön. Avainasemassa onkin vahvistaa myös kuntien yrityspalveluista vastaavien sekä kunnanvaltuutettujen osaamista kestävästä siirtymästä ja sen mahdollisuuksista. Yritysten ilmastotyö tukee alueen elinvoimakehitystä, mutta edellyttää samalla päättäjien sitoutumista kestävään siirtymään ja esimerkiksi kiertotalouden vauhdittamiseen. 

”Kunnat voivat edistää kestävien ratkaisujen kysyntää hankintojen kautta, helpottaa ja kannustaa yritysten ilmastotoimia erilaisilla kestävää liikkumista ja energiantuotantoa tukevilla infraratkaisuilla ja tukea alueensa yrityksiä kohti kestävää kasvua neuvonnan, koulutusten ja viestinnän keinoin”, kertoo Valonian projektiasiantuntija Anna von Zweygbergk.

Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -avustushausta.