Varsinais-Suomen ELY-keskus teki viime vuonna yhteensä 151 myönteistä tukipäätöstä varsinaissuomalaisten pk-yritysten hankkeille.
Uutiset

Yrityksen kehittämisavustuksia Varsinais-Suomeen viime vuonna yli 11 miljoonaa euroa

Yrityksen kehittämisavustuksia myönnettiin Varsinais-Suomessa vuonna 2021 selvästi edellisvuosia enemmän. Keväällä 2021 käyttöön otetun ReactEU-elpymisvälineen myötä alueelle saatiin lisää myöntövaltuuksia nopeuttamaan talouden ja investointien elpymistä COVID-19 pandemian jälkeen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus teki viime vuonna yhteensä 151 myönteistä tukipäätöstä varsinaissuomalaisten pk-yritysten hankkeille. Myönnetyn rahoituksen volyymi oli yhteensä 11 658 405 euroa. Hankkeiden vaikutukset yritysten kasvuun ja liikevaihtoon ovat merkittävät. Vuonna 2021 rahoitettujen hankkeiden myötä varsinaissuomalaiset yritykset tavoittelevat yli 242 miljoonan euron liikevaihdon lisäystä ja yli 133 miljoonan euron viennin kasvua. Uusia työpaikkoja myönnetyn rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän 942 kpl. Hankkeiden vaikutusten odotetaan toteutuvan kahden vuoden kuluttua hankkeiden toteuttamisesta.

Vuonna 2021 rahoitusta suunnattiin Varsinais-Suomessa erityisesti kansainvälistä kasvua ja uudistumista tavoittelevien pk-yritysten merkittäviin kehittämishankkeisiin. Yritysten kehittämistoimenpiteisiin myönnettiin avustuksia yhteensä 4 686 461 euroa. Tämän lisäksi rahoitusta suunnattiin investointeihin, jotka edistävät yritysten vientiliikevaihtoa, synnyttävät uutta innovatiivista kiertotalouden liiketoimintaa tai tukevat laajemmin hiilineutraaliustavoitetta. Investointeihin avustuksia myönnettiin yhteensä 6 971 944 euroa.

ReactEU-valtuuksilla tuettiin pk-yritysten
vihreää siirtymää ja digitalisaatiota

ReactEU-elpymisvälineen myötä kehittämisavustuksiin saatiin käyttöön edellisvuosiin verrattuna huomattava lisämääräraha. ReactEU-haku oli käynnissä keväästä lokakuun loppuun saakka, ja näillä valtuuksilla tuettiin erityisesti pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita vihreään talouteen ja digitalisaatioon liittyvässä kehittämisessä. Viime vuonna Varsinais-Suomeen myönnetyistä yrityksen kehittämisavustuksista ReactEU-rahoitusta oli noin kaksi kolmasosaa, yhteensä 7 799 323 eur.

Yritysten kehittämispalveluita
hyödynnettiin yrityksissä aktiivisesti

Varsinais-Suomen alueella yritykset hakivat toimintaansa aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäen tuettuja analyysi- ja konsultointipalveluita. Maakunnan yrityksille myönnettiin analyysipalveluita 54 kpl ja konsultointipalveluita 295 kpl. Konsultointipalveluissa suosituimmat teemat olivat ”kasvu, kansainvälistyminen ja uudistuminen” sekä ”markkinointi ja asiakkuudet”. Konsultoinneissa painottuvat selkeästi panostukset kasvun hallintaan sekä sähköiseen markkinointiin muuttuneessa toimintaympäristössä.

Uusi rahoituskausi käynnistyy lähiaikoina

Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahastokausi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ja sen uudet rahoitushaut ovat käynnistymässä lähiaikoina. Varsinaissuomalaisille pk-yrityksille avautuu tämän myötä uusia mahdollisuuksia hakea kehittämisrahoitusta innovatiivisiin, merkittäviin ja perusliiketoiminnasta oleellisesti erillisiin kehittämishankkeisiin. Kehittämisavustuksilla pyritään edistämään pk-yritysten kasvua vientimarkkinoilla. Vuonna 2022 kehittämisavustuksia voidaan Varsinais-Suomessa myöntää alkavien ja alle 5 vuotta toimineiden pk-yritysten hankkeisiin. Yli 5 vuotta toimineiden pk-yritysten vastaavia hankkeita voidaan tukea sillä edellytyksellä, että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta tai onnistumista suunnitelmallisesta viennistä.

Varsinais-Suomen alueelliset linjaukset löytyvät ELY:n sivustolta (www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset). Ohjelmasisältöihin ja avoimiin hakuihin voi tutustua uudistetulla rakennerahastot.fi -sivustolla.

ELY-keskukset rahoittavat Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmatavoitteita edistäviä hankkeita neljällä suuralueella. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Linkki Länsi-Suomen alueen rahoituskatsaukseen