Uutiset

Yrittäjien kasvusuunnitelmat laskeneet

Tuoreen Omistajanvaihdosbarometrin mukaan yli 55-vuotiasta varsinaissuomalaisista yrittäjistä kohtalaista tai voimakasta kasvua yrityksessään tavoittelee 32 prosenttia vastaajista. 26 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei yrityksellä ole tulevia kasvutavoitteita. Yrityksen liikevaihdon nykytilan pyrkii säilyttämään Varsinais-Suomen vastaajista 43 prosenttia vastaajista.

Tiedot käyvät ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamasta Omistajanvaihdosbarometristä, johon vastasi valtakunnallisesti yli 2 300 yrittäjää.

Yritysten kasvusuunnitelmat ovat laskeneet koronan myötä verrattuna edelliseen barometriin. Varsinais-Suomen vastaajista 45 prosenttia vastasi yrityksen kasvaneen maltillisesti tai voimakkaasti ennen koronapandemiaa vuosina 2017-2019.

– Onnistuneita omistajanvaihdoksia ajatellen kehittämisaktiivisuuden hiipuminen ei tietenkään ole hyvä asia. Jos jatkajaa ei ole tiedossa, yrityksen kehittäminen herkästi hiipuu: investointeja ei tehdä, henkilökuntaa ei kouluteta tai palkata ja toiminta näivettyy, pohtii Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén

Omistajanvaihdosbarometrin mukaan eniten yrityksissä suunnitellaan toiminnan tehostamista ja kulujen vähentämistä sekä jo olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen parantamista.

– Moni yritys on ollut jo melko pitkään syvällä koronakurimuksessa, eikä kehittämistoimille ole ymmärrettävästi ollut riittävästi aikaa ja resursseja kun yrityksen perustoimintojen pyörittäminen on vienyt kaikki voimavarat. Kehittämistyötä ei silti sovi täysin unohtaa, sanoo Wirén.

Barometrin tulokset korostavat yritysten omien kehittämistoimien merkitystä: mitä korkeampi on yrityksen kehittämisintensiteetti, sitä myönteisempi on sen jatkuvuusnäkymä. Aktiivisimpia uuden kehittämisessä ovat perheyritykset, joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta. 

– Yrityksen myyntikuntoon laittaminen tarkoittaa sitä, että yrityksen toimintaa kehitetään entistä paremmaksi, riippumatta siitä, myydäänkö yritystä vuoden vai viiden vuoden päästä. Jo pelkästään yrityksen myyntikuntoon laittaminen vie yrittäjältä helposti 1–2 vuotta. Yrityksen myyntikunto vaikuttaa oleellisesti ostajan kiinnostukseen ja lopulliseen kauppahintaan. On erittäin tärkeää, että yrityksen sopimukset, tuotteet, prosessit ja talousmateriaali on hyvin dokumentoitu ja arkistoitu, Wirén kuvaa.

Korona on lisännyt yritysten lopettamisia ja heikentänyt omistajanvaihdosnäkymiä. 

– On harmillista, jos yrityksen lopettaminen nähdään yrityskauppaa todennäköisempänä vaihtoehtona oman yrittäjäuran päättyessä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Kumppaniverkostomme kautta yrittäjien on mahdollista saada syvempää asiantuntemusta vaativaa neuvontaa ja myös apua eri omistajanvaihdostilanteisiin, myös yrityksen myyntikunnon kehittämiseen, Wirén sanoo.

Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelu kokoaa yhteen maakunnan johtavat asiantuntijat eri omistajanvaihdoksen vaiheisiin muun muassa arvonmäärityksen, verotuksen, rahoituksen sekä juridiikan saralta. Palvelu on avoin kaikille varsinaissuomalaisille yrittäjille.