Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter
Uutiset

Yrittäjien Hanna Munter: Päätös jätteenkuljetuksista tehtiin vanhentunein tiedoin – ”alan yritykset joutuvat ajamaan toimintansa alas”

Varsinais-Suomen Yrittäjät on pettynyt Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan torstai-iltaiseen päätökseen. Lautakunta päätti, että ylikunnallinen Lounais-Suomen jätehuolto Oy kilpailuttaa jatkossa alueensa kuntien polttokelpoisen jätteen kuljetukset. 

Varsinais-Suomen Yrittäjien mielestä kiinteistökohtainen valinnanvapaus polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmässä olisi tullut säilyttää sitä kannattavissa 11 kunnassa. Järjestön mielestä päätös olisi pitänyt palauttaa uuteen valmisteluun ja lautakunnan olisi tullut edellyttää, että ulkopuoliselta ja täysin riippumattomalta ammattimaiselta tilataan ajantasainen selvitys sekajätteen kuljetusjärjestelmästä. 

– Nyt lautakunnan jäsenet joutuivat tekemään päätöksen vanhentuneiden tietojen pohjalta. Tämän päätöksen jälkeen valitettavasti vaarana on, että alan toimivat pk-yritykset joutuvat ajamaan toimintansa alas ja keskitettyjen kilpailutusten jälkeen kuljetukset valuvat suuryrityksille, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo. 

Keskitetyssä jätteenkuljetusmallissa kuntien omistama ylikunnallinen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) kilpailuttaa alueellisesti jaetut jätteenkuljetukset. Samalla kiinteistönomistajan ja taloyhtiön mahdollisuus valita jätteenkuljetusyhtiö poistuu. 

– Jos on esimerkiksi tyytymätön kuljetuksen laatuun tai hintaan, ei yritystä voi keskittämisen jälkeen vaihtaa. Keskittämispäätöksellä markkina suljetaan. Kun näin tehdään, markkinoilta ei voi ostaa kuin sitä mitä on tarjolla – käytännössä valinnanvapaus siis katoaa. Yksikään toimiva pk-yritys ei voi odotella toimettomana vuosikausia seuraavaa kilpailutusta, Munter toteaa. 

Valtaosa asiassa lausunnon antaneista sekä LSJH:n alueen kunnista (Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Paimio, Pöytyä, Salo ja Rusko) tukivat sitä, että kiinteistönhaltija voi itse valita kuljetusyrityksen, joka kerää polttokelpoisen jätteen. 

– On erikoista, että lautakunta ei kunnioittanut kuntien tahtoa. Myös asiakkaat ovat olleet nykymalliin tyytyväisiä ja jätteidenkuljetus on hoitunut lain vaatimukset täyttävästi. Esimerkiksi ympäristövaatimukset ovat samat vapaan valinnan mallissa ja kunnallistetussa kuljetusjärjestelmässä, Munter muistuttaa.  

Asiaa on käsitelty vuosien mittaan myös oikeusasteissa. Hanna Munter korostaa, ettei tuoreimmilla korkeimman hallinto-oikeuden antamilla päätöksillä kielletä kiinteistön haltijan mallin käyttöönottoa.  

– Oikeuden ratkaisu perustuu siihen, etteivät lautakunnat olleet tehneet riittäviä selvityksiä päätöksenteon tueksi. Tämä menettelyvirhe olisi voitu nyt korjata. Jätehuoltolautakunta ei nyt pystynyt tekemään päätöstä, joka perustuu faktaan ja ajankohtaisiin tietoihin, Munter sanoo.