Turun Kauppahallin korttelin kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti.
Uutiset

Kauppahallikorttelin kehitystyöt etenevät – halli palvelee normaaliin tapaan

Turun Kauppahallin korttelin kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Parhaillaan käynnissä on korttelin asemakaavamuutoksen valmistelu ja Kauppahallin väistötilan kahden vaihtoehtoisen sijainnin tarkempi selvitystyö. Kaavaluonnokseen päästään tutustumaan syksyllä, jolloin tehdään myös päätös Kauppahallin väistösijainnista. Halli siirtyy väistötiloihin arviolta vuoden 2025 lopulla.

Kauppahallin korttelin kehittämisen ohjeellisena suunnannäyttäjänä toimii Turun kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kumppanuudella laadittu kehityskonsepti, jonka kaupunginhallitus viime vuoden lopulla hyväksyi. Hankkeessa on parhaillaan käynnissä kehityskonseptin mukaiset muutokset mahdollistavan asemakaavan valmistelu. Kaavasuunnitelmia tullaan esittelemään avoimessa yleisötilaisuudessa ensi syksynä, ennen kuin ne tarkennetaan lopulliseksi kaavaehdotukseksi.

– Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kauppahallia ympäröivien tonttien täydennysrakentaminen ja kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi kaupan ja palvelujen keskittymäksi. Kaupunki laatii kaavamuutoksen sekä teettää sitä varten tarvittavat selvitykset, kuten liikennesuunnitelmat, pohja- ja maaperätutkimukset sekä museaaliset selvitykset, kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti kuvailee työvaihetta.

Maaliskuussa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti kauppahallikorttelin kehittämiskumppanit, Turun kaupunki, JKMM Arkkitehdit Oy, Kauppahallikorttelin kehitys Oy ja Asunto Oy Linnankatu 17, myötävaikuttavat kukin omalla panoksellaan kaavavalmisteluun.

– Tiivis yhteistyömme Turun kaupungin ja kaupunkilaisten sekä korttelin osapuolten kanssa jatkuu seuraavaksi kaavoitusvaiheessa. Kauppahallin peruskorjaus ja toiminnan turvaaminen on kehittämisen ensisijainen lähtökohta, Harri LindbergJKMM Arkkitehdeiltä sanoo.

Kauppahallikorttelin kehittämisen sydän on luonnollisesti Kauppahalli itse. Vaikka halli halutaankin säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä, vaatii iäkäs halli peruskorjaamista ja rakenteellisia parannuksia. Hallin peruskorjauksen ja paalutuksen hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja samaan aikaan selvitetään hallin korjauksen aikaisen väistösijainnin toteutusedellytyksiä.

Yhteistyössä Turun Osuuskaupan ja Kiinteistö Oy Kauppiaskatu 9 a:n kanssa kartoitetaan Wiklundin sisäpihan soveltuvuutta väistötilalle. Kauppahallin kauppiaiden toiveesta tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa väistötila Kauppatorille.

– Sijoituksessa tulee huomioida hallitoiminnan erilaiset tilantarpeet, kuten myyntialueet, tuotantotilat, varastot ja jätehuolto. Lisäksi varmistetaan tilojen saavutettavuus liikenneturvallisuus ja rakennettavuus. Tärkeä on huomioida myös lähiympäristön muut osapuolet, torisijainnin osalta torikauppiaat ja torilla toimivat ravintolat. Wiklund-vaihtoehdon alustavassa suunnittelussa pyritään integroimaan hallin väliaikaistilan toimintoja Wiklund-keskuksen kaupalliseen kokonaisuuteen ja siten saamaan hallin asiakkaille entistäkin laajemmat palvelut käytettäväksi. Hallin väistötilan tulee olla helposti saavutettavissa torilta ja toriparkilta, kertoo hallin peruskorjauksen hankepäällikkö Tommy Gustafsson.

Kauppahallin väistötilan sijaintipaikasta päätetään syksyllä. Halli siirtyy väistötiloihin arviolta vuoden 2025 lopulla.

– Kauppahalli palvelee normaaliin tapaan nykyisissä hallin tiloissa siis vielä ainakin pari vuotta. Hallin kävijä voi luottaa löytävänsä sieltä tutut herkut ja palvelut. Lisäksi vireä halli tarjoaa koko ajan myös uutta: perinteisten toimijoiden uusia palveluja sekä kokonaan uusia ravintolatoimijoita, muistuttaa Turun kaupungin kauppapaikkapäällikkö Hanna Sjöbring.