Verkostopäällikkö Aicha Manai.
Uutiset

Yrittäjät: Yrityksissä työvoimapula, oleskelulupien joustavuutta lisättävä

Yrittäjät esittää merkittäviä ratkaisuja työperustaisen maahanmuuton edistämiseksi ja ihmisten kotoutumiseksi. Yrittäjät esittää, että oleskelulupien joustavuutta lisätään merkittävästi ja peruspalveluja tarjottaisiin yhä enemmän englanniksi. ”Osaajista käydään kovaa globaalia kilpailua”, sanoo verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä.

”Suomi on erinomainen valinta sekä työnteko- että opiskelumaana. Meillä on laadukas koulutustarjonta ja turvallinen elinympäristö. Emme silti ole onnistuneet houkuttelemaan riittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä ja opiskelijoita Suomeen. Yrittäjät esittää ratkaisuja asian korjaamiseksi”, Manai sanoo.

”Keskiöön tulee laittaa osaajien perheenjäsenten juurtuminen, puolison työllistyminen, nopea ja joustava oleskelulupajärjestelmä sekä kattavat englanninkieliset varhaiskasvatus- ja opiskelumahdollisuudet”, Manai lisää.

”Mitä korkeampi osaamisen taso on, sitä enemmän saamme irti myös tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Mitä toimivampi ja vastaanottavampi maahanmuuttojärjestelmä on, sitä enemmän Suomi houkuttelee ihmisiä töihin ja yrittämään”.

Yrittäjien 10 esitystä osaavan työvoiman saamiseksi ja osaajapulaan:

  1. Annetaan lukukausimaksuista osittainen palautus, jos ulkomaiset opiskelijat jäävät Suomeen töihin ja ohjataan tutkintorakenteita kohti kotimaisen kielitaidon kehittymistä.
  2. Myönnetään jokaiselle korkeakoulusta valmistuneelle ulkomaalaiselle automaattisesti pysyvä oleskelulupa.
  3. Vahvistetaan työllistymisen painoarvoa oppilaitosten rahoituksen saannissa.
  4. Vakiinnutetaan kansainvälisten osaajien houkuttelua edistävä Talent Boost varmistamalla sille jatkuva rahoitus.
  5. Varmistetaan, että koulutus- ja työvoimapolitiikka vastaa TKI-toiminnan tarpeita lisäämällä yritysten ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua sekä konkreettista tekemistä.
  6. Arvioidaan yrittäjän oleskeluluvan kriteerien tarkoituksenmukaisuus. Lisätään yrittäjyyden ymmärrystä lupaviranomaisten toiminnassa.
  7. Uudistetaan ulkomaalaislain työntekoon oikeuttavien oleskelulupien järjestelmä. Siirretään ulkomaalaisvalvonnan painopistettä etukäteisvalvonnasta jälkivalvontaan.
  8. Lisätään peruspalvelujen tarjontaa englanniksi esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä sähköisissä viranomaistenpalveluissa.
  9. Käynnistetään korkeakoulujen oma oppisopimusjärjestelmä edistämään työelämässä olevien osaamisen kehittämistä.
  10. Annetaan ihmisten tehdä joustavasti tutkinnon osakokonaisuuksia työn ja yrittäjyyden ohessa.

Yrittäjät julkisti ohjelman osaajapulan ratkaisemiseksi, lue ohjelma täältä.