Harri Jaskari
Julkinen sektori kiertää hankintalakia avoimesti. Tähän tulee saada nyt loppu. Artikkelissa Suomen Yrittäjien ehdotukset reilun kilpailun edistämiseksi.
Uutiset

Yrittäjät: Viranomaisten puututtava hankintalain kiertämiseen, kikkailulle laitettava piste 

Suomen Yrittäjät vaatii, että Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV) tutkii kuntien ja hyvinvointialueiden päätökset kiertää kilpailutukset ostoillaan julkisyhtiöiltä. – Helsingin kaupungin palkanmaksuesimerkki on vain jäävuoren huippu. Vastaavia esimerkkejä löytyy pilvin pimein ympäri maata ja vauhti vain kiihtyy. Viranomaisen ja tarvittaessa eduskunnan on laitettava piste kilpailutusten kiertämiselle, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä. 

Palkkahallinnon lisäksi hyvinvointialueet ja kunnat ostavat samantapaisin sidosyksikköyhtiöjärjestelyin ilman kilpailutusta esimerkiksi pesula-, kiinteistönhuolto-, kuljetus- ja ateriapalveluita.  
  
– Vaadimme, että viranomaiset tutkivat nämä päätökset. Onko hyvinvointialueilla ja kunnilla todellista määräysvaltaa sidosyksikköönsä, jotta ne voivat ostaa sieltä palvelut välttäen kilpailutukset? sanoo elinkeinopolitiikan asiantuntija Henrik Wickström Suomen Yrittäjistä.  

–  Yrittäjät esittää, että hankintalain kiertäminen kilpailutusten välttämiseksi lopetetaan. Lakia asiassa on tarvittaessa täsmennettävä. Julkisen sektorin on kilpailutettava palvelut ja tuotteet avoimesti markkinoilta ja yrityksiltä. Näin voidaan vertailla laatua ja hintaa ja saadaan veronmaksajille parasta, Wickström sanoo.  

Hankintalakia kierretään lainvastaisesti

Helsingin kaupunki otti käyttöön Sarastian palkanmaksujärjestelmän. Sarastia Oy on kuntien ja julkisyhteisöjen omistama yhtiö, josta Helsinki omistaa 0,04 prosenttia. Tämän osuuden Helsinki sai noin 5 500 eurolla viranhaltijapäätöksellä. Jopa oikeusoppineet ovat julkisuudessa pitäneet tätä ratkaisua hankintalain kiertämisenä.   
  
– On nähtävissä, että julkinen sektori lähtee mukaan tällaisiin yhtiöhimmeleihin säästääkseen aikaa kilpailutuksilta. Toinen kysymys on se, että säästääkö se veronmaksajien rahoja, sanoo Jaskari.   

– Kotimaisilla pk-yrityksillä on osaamista ja resursseja tarjota palveluitaan ja tuotteitaan julkiselle sektorilla. Yritystemme vaihtoehdot tulee hyödyntää, ei sivuuttaa välttämällä kilpailutuksia, sanoo Wickström.  
  
– Onnistunut hankinta edellyttää huolellisen markkinavuoropuhelun, joka auttaa ymmärtämään hankkeen laajuuden ja markkinoilla tarjolla olevan osaamisen. Ilman markkinavuoropuhelua ei voida tietää, mistä löytyvät parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, sanoo Wickström.  

Yrittäjien vaatimukset reilun kilpailun edistämiseksi:  

  • Viranomainen (KKV) tutkii hyvinvointialueiden uusimmat sidosyksikköjärjestelyt.  
  • Lopetetaan kuntien hankinnat ilman kilpailutusta. Tarvittaessa eduskunnan on täsmennettävä lainsäädäntöä.  
  • Alennetaan kuntien sidosyksiköiden ulosmyyntiraja nollaan ilman toimialakohtaisia poikkeuksia.  
  • Edistetään pk-yritysten parempaa pääsyä julkisiin hankintoihin jakamalla hankinnat pienempiin osiin.  
  • Rajoitetaan yksinoikeudella toimivien kuntayhtiöiden omistuspohjan pirstaloitumista.  
  • Otetaan käyttöön viiden prosentin vähimmäisomistusraja määrittämään, milloin hankintayksikölle syntyy määräysvalta yhtiöön. Vähimmäisomistusrajalla parannetaan kuntayhtiöiden omistajaohjausta ja estetään rönsyäminen kilpailluille markkinoille.  
  • Kuntien sidosyksikköyhtiöistä tulisi olla saatavilla samalla tavalla avoimesti tilinpäätöstiedot kuntakonsernien tilinpäätösmateriaaleista kuin liikelaitoksista.  
  • Laajennetaan kilpailuviranomaisen toimivalta kattamaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteisesti omistamat yritykset.