Mansikanpoiminta
Maatilayrittäjä vetosi koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ihmisten liikkumisessa ja lupa-asioiden hoitamisessa ja kertoi, että tämän takia hän ei saanut lupa-asioita hoidettua
Uutiset

Maatilalla oli 109 luvatonta työntekijää – työnantaja tuomittiin päiväsakkoihin 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi työnantajan 100 päiväsakkoon luvattomasta ulkomaisen työvoiman käytöstä. Tuomiota lievensi koronapandemiaan liittyvät poikkeukselliset olosuhteet. Työnantajan tapauksessa maksettavaksi tuli 600 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.8.2022. 

Oikeudessa oli käsiteltävänä työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki helmikuussa 2020 ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksen varsinaissuomalaiselle maatilalle. Tarkastuksella saatujen tietojen ja poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella maatilalta paljastui 109 luvatonta ulkomaalaista työntekijää. Suurin osa heistä oli Ukrainan kansalaisia.

Työnantaja oli ottanut palvelukseensa ulkomaalaisia, joilla ei ollut työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupaa. Työnantaja oli laiminlyönyt ulkomaalaislain mukaisia työnantajan velvollisuuksiaan ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden varmistamiseksi ja sallinut työnteko-oikeudettomien työntekijöiden työskentelyn palveluksessaan.

Työnantaja tunnusti syyllistyneensä rikokseen. Työnantajan vetosi koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ihmisten liikkumisessa ja lupa-asioiden hoitamisessa ja kertoi, että tämän takia hän ei saanut lupa-asioita hoidettua. Käräjäoikeus otti tämän huomioon syyllisyyttä vähentävänä ja rangaistusta alentavana seikkana.

Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että rikoksen vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistuksen tuomitsemista, mutta ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja niiden vaikutus vastaajan syyllisyyteen, sakkorangaistus oli pidettävä riittävänä rangaistuksena.