Mikael Pentikäinen
Uutiset

Yrittäjät: Tarvitaan vastuullisen talouspolitiikan ohjelma ja maahanmuuton korjaussarja

Suomen Yrittäjät odottaa budjettiriihestä vastuullisen talouspolitiikan ohjelmaa ja korjaussarjaa maahanmuuttopolitiikkaan. ”Tarvitaan määrätietoisia toimia julkisen talouden tervehdyttämiseen ja työvoimapulaan”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien mielestä finanssipolitiikan viritys on liian löysä huomioiden suhdannetilanne. ”Velkataakan lisäämiselle ei ole perusteita. Velanotolla suurelta osin rahoitetaan julkisten menojen lisääntymistä ilman rakenteellisia uudistuksia”, pääekonomisti, johtaja Mika Kuismanen toteaa.

”Vastuullista talouspolitiikkaa olisi palata ensi vuonna menokehykseen ja luoda uskottava tiekartta julkisen talouden rakenteiden uudistamiselle ja menojen karsimiselle”, hän lisää.

Yrittäjät muistuttaa, että velkaantumisen jatkuminen syö tulevan talouskasvun edellytyksiä ja johtaa väistämättä siihen, että nykyisellä menorakenteella ja -tasolla verorasitus nousee liian korkeaksi. ”Lopputulos on talouden näivettyminen”, Kuismanen sanoo.

Tarvitaan vahva työllisyysohjelma

Työllisyyden parantamiseksi avoimella sektorilla on tehtävä Yrittäjien mielestä vaikuttavia toimia.

”Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee lyhentää ja porrastaa. Sosiaaliturvaa pitää nopeasti uudistaa, jotta työn vastaanottaminen aina kannattaa. Tarvitaan nopeampia ja täsmällisempiä koulutuksia työelämään siirtymisen vauhdittamiseksi ammatti- ja korkeakouluissa. Pitää lisätä opiskelijoiden työntekomahdollisuuksia sekä vahvistaa työvoimakoulutusta”, Kuismanen listaa.

”Tutkimus ja kehityspanostukset ovat talouden uudistumisen edellytys. T&K-verovähennys tulee ottaa käyttöön sisältäen palkkojen lisäksi alihankinta- ja patenttikustannukset. Verotukijärjestelmät hyödyttävät eritoten pk-yrityksiä”, hän muistuttaa.

Yrittäjät kantaa huolta suomalaisen kuljetusalan kilpailukyvystä ilmastopäätöksissä.

”Kuljetuskustannukset eivät saa nousta kohtuuttomasti liikenteen päästövähennystavoitteiden myötä. Liikenteen päästöpaketissa tulee kohdentaa panoksia yrityksien vähähiilisyyttä tukeviin toimiin, kuten vaihtoehtoisten käyttövoimien latausinfrastruktuuriin”, Kuismanen esittää.

Laaja maahanmuuton korjaussarja

Yrittäjät esittää laajaa korjaussarjaa työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseen. Korjaussarja perustuu kokemuksiin, joita Yrittäjät on saanut maahanmuuton kanssa tuskailevilta yrityksiltä. Usein kyse on pienistä muutoksista. ”Kun pieniä tekoja on paljon, vaikutus on suuri”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät on tunnistanut työperäisessä maahanmuutossa monia ongelmia: viranomaisvastuu on liian hajautunut, vastuuta pallotellaan, virheitä ei korjata, neuvontaa ja viestintää on liian vähän, virheelliset hakemukset ruuhkauttavat hakukanavat ja käsittelyajat venyvät aivan liian pitkiksi.

”Jos työperäinen maahanmuutto ei helpotu, työvoimapulasta tulee talouskasvun este”, hän lisää.

Yrittäjien toimenpidelistalla on mm. seuraavia esityksiä:

 • Saatavuusharkinnasta tulee luopua. Se estää parhaan työntekijän valinnan.
 • Lomakkeita pitää helpottaa ja niiden täyttämiseen pitää antaa enemmän neuvontaa.
 • Migrin pitää perustaa palvelupisteitä suuriin kaupunkeihin.
 • Oleskelulupaprosessin TE-toimiston osapäätökset pitää keskittää ja jonoa hallita paremmin.
 • Sähköinen haku pitää olla mahdollista kaikille oleskeluluville.
 • Lupien käsittelyaikoja pitää nopeuttaa merkittävästi.
 • Opiskelijat pitää ottaa osaksi D-viisumia ja myöntää pysyvä oleskelulupa valmistuneille.
 • Turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden alkamista tulee nopeuttaa.
 • Yrittäjien oleskeluluvissa tulee siirtyä jälkikäteisvalvontaan.
 • Tulotasojen vaikutuksia oleskelulupiin pitää arvioida alueellisesti.
 • Maahanmuuttohallinto tulee keskittää yhdelle viranomaiselle.