Uutiset

Viime vuonna yli puolet lopettaneista yrityksistä oli pienyrityksiä

Lopettaneiden yritysten määrä lähti viime vuonna kasvuun ja yli puolet lopettaneista oli pienyrityksiä ja henkilöyhtiöitä. Näiden yritysten liiketoiminnan hidastuminen tai lakkaaminen näkyy myös perintämäärien voimakkaasta vähentymisestä koronapandemian aikana.

Suomen Pankin arvion mukaan yritysten rahoitusasema on vahvistunut ja voitot ovat kasvaneet pandemian aikana. Myös konkurssien määrä on pysynyt aiempaa ennakoitua alhaisempana. Tukien ja muiden helpotusten sekä yritysten tekemien sopeuttamistoimien yhteisvaikutus näyttää toistaiseksi riittäneen kannattelemaan yrityksiä kriisin yli. Yritysten lopettamispäätökset ovat kuitenkin olleet korona-aikana kasvussa ja muutos koskee erityisesti pienyrityksiä; vuoden 2020 jälkipuolella yli puolet lopettaneista yrityksistä oli yhtiömuodoltaan luonnollisia henkilöitä.

Sama trendi näkyy perintään lähetettävissä laskuissa, joiden määrät tippuivat vuodessa eniten henkilöyhtiöillä, jopa viidenneksen. Määrät ovat pysyneet tavanomaista matalammalla tasolla myös vuonna 2021. Suurin pudotus on tapahtunut kuljetusalan ja teollisuuden pienyrityksillä.

”Perintädatan peilaaminen tilastoihin ja Suomen Pankin laskelmiin osoittaa, että pandemia kohtelee yrityksiä hyvin eri tavalla. Yleisellä tasolla perintätapausten määrät ovat laskeneet, mutta tarkempi vertailu osoittaa vaikutuksen olevan yritysten kesken hyvin erilainen. Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet voimakkaimmin pieniin yrityksiin ja erityisesti henkilöyhtiöihin, joiden joukossa on paljon yksityisyrittäjiä. Nämä yritykset ovat olleet herkempiä keskeyttämään tai lopettamaan liiketoimintansa epävarmassa tilanteessa. Piristymistä on onneksi jo nähtävissä joillain nopeasti reagoivilla toimialoilla kuten kuljetuksessa. Myös rokotukset tuovat tilanteeseen valoa”, sanoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen lopettaneiden yritysten tilastoista sekä Intrumin perintäaineistosta, joka kattaa noin 20 000 suomalaista yritystä.

Fakta

Pienyritykset ja henkilöyhtiöt ovat muita todennäköisemmin joutuneet keskeyttämään liiketoiminnan koronapandemian aikana

  • Yritysten lopettamispäätökset ovat olleet kasvussa; vuoden 2020 jälkipuolella yli puolet lopettaneista yrityksistä oli yhtiömuodoltaan luonnollisia henkilöitä.
  • Perintätapausten määrä on pudonnut erityisesti henkilöyhtiöillä vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Pudotus on ollut jopa viidennes kyseisissä yhtiömuodoissa.
  • Henkilöyhtiöiden perintämäärät ovat pysytelleet matalalla tasolla myös vuonna 2021.
  • Pienyritykseksi (sisältäen mikroyritykset) luokitellaan yritykset, jotka työllistävät alle 50 henkilöä ja joiden vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa.
  • Analyysin pohjana on Intrumin asiakasdata, joka kattaa noin 20 000 yritystä sekä Tilastokeskuksen lopettaneiden yritysten tilastot.
  • Data on kerätty ajalta tammikuu 2019 – elokuu 2021

Lisätietoa yritysten maksukäyttäytymisen trendeistä Suomessa ja Euroopassa: European Payment Report 2021 – Suomi