"On tärkeää, että investoinnit ja rakennushankkeet saataisiin koko maassa nopeasti liikkeelle."
Uutiset

Yrittäjät: Sääntelyn sujuvoittamistavoite ei toteudu – maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö on palautettava valmisteluun

Yrittäjät esittää, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa säädetään lupien enimmäiskäsittelyaika ja turhia valituksia suitsitaan. – Useita isoja kysymyksiä on valmisteltava uudestaan ja muutettava, jotta yrittäjäjärjestö voi antaa tukensa uudistukselle, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

– On tärkeää, että investoinnit ja rakennushankkeet saataisiin koko maassa nopeasti liikkeelle. Usein pitkittyneet lupa- ja kaavaprosessit sekä selkeästi perusteettomat valitukset ovat investointien jarruna. Valitettavasti sääntely on uudistuksessa paikoin lisääntymässä ja monimutkaistumassa sujuvoittamisen sijasta, Toivonen sanoo.

Ympäristöministeriön lausuntokierros esitysluonnoksesta päättyi tänään. Yrittäjät esittää, että kaavoituksen nopeuttamista ja sujuvoittamista täytyy tavoitella kunnianhimoisemmin.

Tällä hetkellä erilaisille lupaprosesseille on asetettu joustavia tavoitekäsittelyaikoja. Ne vaihtelevat viranomaisittain. Ne eivät takaa tavoiteaikataulussa pysymistä.

–  Pidämme tärkeänä, että jatkovalmistelussa asetetaan luville enimmäiskäsittelyaika, Toivonen sanoo.

Kaavoja ja turhia valituksia voidaan vähentää

Investointihankkeiden eteneminen ei riipu vain lupaprosessin käsittelyajalle asetetusta määräajasta. Yrittäjät esittää, että viranomaiset on velvoitettava ilmoittamaan arvionsa siitä, kuinka kauan kaavamenettelyn eri vaiheiden arvioidaan kestävän.

–  Sekä kaavoituksella sekä mahdollisilla valitusprosessin kestolla on merkittäviä vaikutuksia investointeihin, niiden rahoittamiseen sekä hankkeiden aloittamispäätöksiin.

– Prosesseja voitaisiin selkeyttää myös vähentämällä kaavatasoja. Nyt esitetään uutta pakollista kaupunkiseutusuunnitelmaa, jota voidaan pitää käytännössä jopa uutena kaavatasona, Toivonen sanoo.

Turhia asemakaavavalituksia tulisi pyrkiä vähentämään ja hallinto-oikeuksien resursseja lisäämään. Ely-keskuksille ei pidä palauttaa oikeutta valittaa kuntakaavoista ja -luvista. Tämä lisäisi huomattavasti byrokratiaa ja monimutkaistaisi prosesseja.

Pääurakoitsijan vastuu arvioitava huolellisemmin

Lakiin ehdotetaan lisättävän rakentamisen toteutusvastuu pääurakoitsijalle. Esitykseen on lisätty myös viiden vuoden vastuuaika, josta ei voisi sopia toisin edes elinkeinonharjoittajien kesken.

– Pääurakoitsijan vastuu saattaa vaikuttaa rakentamisen markkinoihin kielteisesti. Pidämme tärkeänä, että viiden vuoden vastuuajan osalta tehdään riittävät määrälliset ja laadulliset pk-yritysvaikutusarviot ennen kuin lopullinen esitys poliittisesti hyväksytään.