Uuden hankkeen merkitys Tiedepuiston tavoitteelliselle kehittämiselle on poikkeuksellisen suuri.
Uutiset

Tiedepuiston kansihankinta päivittyi Kupittaan kärjen kumppanuushankkeeksi

Turun kaupunginhallitus on 7.12. päättänyt käynnistää Tiedepuiston kannen hankinnan kokonaan uutena Kupittaan kärjen kumppanuushankkeena hankinta-asiakirjoihin tehtyjen muutosten jälkeen. Allianssiryhmittymä kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä. Samalla hankkeen nimi päivittyi Kupittaan kärjen kumppanuushankkeeksi.

Alkuperäinen kesällä 2021 käynnistetty hankinta jouduttiin keskeyttämään tarjouspyynnössä ilmenneen virheen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti hankinnan keskeyttämisestä 5.10.2021.

Hankinnan keskeyttämisen jälkeen tarjouspyyntöasiakirjoihin on tehty tarvittavat muutokset. Asiakirjoihin on lisätty vaatimus siitä, että hankkeen kriittiset tehtävät toteuttaa tarjouksen jättävä ehdokas tai ehdokasryhmittymän jäsenyritys itse. Kupittaan kärjen kumppanuushankkeessa kriittisiksi tehtäviksi on määritelty koko hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu ja sekä infrahankkeen että Taito-kampuksen osalta pääurakoitsijana ja päätoteuttajana toimiminen. Samalla on kielletty alihankkijoiden referenssien esittäminen hankinta-asiakirjoissa esitettyjen soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi.

Hankkeen merkitys Tiedepuiston tavoitteelliselle kehittämiselle on poikkeuksellisen suuri.

– Tämä ei ole vain kannen rakennusprojekti, ei edes kannen ja Taito-kampuksen rakennusprojekti. Tämä on koko Tiedepuiston kärkihankkeen vahva käynnistäminen.  Kärjestä muodostuu Kupittaan uusi sydän, josta alkaa kokonaisen uuden kaupunginosan rakentuminen, pormestari Minna Arve korostaa.

Kun hanke jouduttiin teknisistä syistä keskeyttämään, oli tilaisuus tarkastella myös sen sisältöä suhteessa uuden pormestariohjelman kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

– Olemme käyneet hankkeen ja sen osien valmistelun läpi uudelleen erityisen huolella. Haluamme vastata pormestariohjelman lupaukseen toteuttaa kannen alue siten, että se mahdollistaa Tiedepuiston kärkihankkeen tavoitteet ja luo uuden, yhdistetyn Kupittaa-Itäharjun kaupunginosan vahvan joukkoliikenteen- ja työpaikkakeskittymän äärelle. Kilpailutuksen vertailuperusteisiin on lisätty arviointikohta, jonka yhteydessä arvioidaan kokonaissuunnitelman nopeaa ja taloudellista toteutusta, sillä tavoitteenamme on nopeasti käynnistyvä ja toteutuva hanke. Tähän kokonaisuuteen haemme kumppania, pormestari Minna Arve sanoo.

Kupittaan kärjen kumppanuushanke koostuu 1) kokonaissuunnitelmasta, 2) infrahankkeesta, 3) Taito-kampuksesta, 4) lisähankintamahdollisuuksista sekä 5) uutena tulleesta mahdollisesta lisäkannesta (tilaajan optio). Optio lisäkanteen tarkoittaa, että kaupunki voi päättää teettää infrahankkeen investointivarauksella lisäkantta, jos se päätetään tarpeelliseksi.

Allianssin päätoteuttajan tulee sitoutua toimisto- ja liiketilarakentamiseen osana kokonaissuunnitelman toteuttamista. Toimisto- ja liiketilojen toteutunut määrä vaikuttaa asuinrakentamisoikeuden määrään.

– Marraskuussa järjestettiin markkinavuoropuhelu, jossa esille nousseita näkemyksiä on otettu valmistelussa huomioon. Olemme määritelleet valmiiksi liike- ja toimistorakentamisen myyntihinnat sekä osittain myös palveluntuottajalle tarjottavien asuinrakennusoikeuksien hinnat. Lisäksi rakennusoikeuksien myynti- ja toteutusaikatauluja sekä muita rakennusoikeuksia koskevia ehtoja on lievennetty, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi kertoo.

Allianssiryhmittymä kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettely on valittu hankintamenettelyksi hankinnan luonteeseen ja laajuuteen liittyvistä syistä.

Tarjoajan tulee antaa kaupungille kokonaan julkinen tarjouksen liite, josta ilmenee kokonaissuunnitelma yleisellä tasolla. Kaupunki julkaisee suunnitelman päätöksenteon yhteydessä.

Tavoitteena on, että hankintapäätös tehdään vuoden 2022 kuluessa. Tavoiteaikataulun mukaan infrahankkeen hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 alussa ja Taito-kampuksen ennen kesäkautta 2024. Hankesuunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi Turun kaupungin kolmesta kärkihankkeesta ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Turun yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymään ja edelleen Itäharjulle ulottuva Tiedepuiston alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Tiedepuiston kehittämiselle antaa kehyksen vuonna 2017 julkistettu Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuva, Masterplan 2050.