Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter kommentoi Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksia
Uutiset

Yrittäjät odottavat seuraavan hallituksen hillitsevän energian ja muiden tuotannontekijöiden hintoja – Orpo pääministerisuosikki

Vuoden 2023 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tulokset kertovat varsinaissuomalaisten yrittäjien odotuksista seuraavaa hallitusta kohtaan. Lisäkysely paljastaa myös, että suurimman osuuden yrittäjien äänistä saa kokoomus.

Maakuntaennusteen perustella varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä seuraavan hallituksen tärkein tehtävä pk-yritysten kasvun ja toimintaedellytysten turvaamiseksi on energian ja muiden tuotannontekijöiden hinnan nousun hillitseminen. Vastaajista lähes joka kolmas pitää sitä tulevan hallituksen tärkeimpänä tehtävänä. Verotuksen kannustavuuden lisääminen nousee yrittäjien odotuksissa toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi ja työllistämisen helpottaminen kolmanneksi tärkeimmäksi. 

– Yrittäjät haluavat vakaan toimintaympäristön. Siksi tulevalta hallitukselta peräänkuulutetaan energian hinnan ja inflaation hillitsemistä.  Jotta yrittäjä voi keskittyä luomaan elinvoimaa ja kasvua, hän tarvitsee myös muun muassa vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen sekä osaavaa työvoimaa, kommentoi Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksia.

Varsinaissuomalaisilta yrittäjiltä kysyttiin myös, mitä julkisia tukia he kannattavat pk-yritysten toiminnan tukemiseksi. Yrittäjien mielestä investointi- ja kehittämistuet, yleinen arvonlisäveron alentaminen sekä suurempien verovähennysoikeuksien käyttöönotto olisivat kannatettavimpia julkisia toimia pk-yritysten toiminnan tukemiseksi. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 15 prosenttia ei kannata mitään julkisia tukia.

– Investointi- ja kehittämistuet voisivat olla yksi keino, jolla julkisin varoin edistetään yrittäjien investointiaktiivisuutta ja siten myös talouden kasvuedellytyksiä tulevaisuudessa, arvioi OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Jos varsinaissuomalaiset yrittäjät saisivat päättää, seuraavaa hallitusta johtaisi kokoomuksen Petteri Orpo. Hän nousi kyselyssä yrittäjien seuraavaksi pääministerisuosikiksi, kun 43 prosenttia vastaajista pitää Orpoa omana suosikkinaan seuraavaksi pääministeriksi. Kysely kertoo myös, että noin viidennes vastaajista ei osaa vielä kertoa omaa pääministerisuosikkiaan. Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä 44 prosenttia aikoo äänestää vaaleissa kokoomusta, mutta niin ikään viidennes etsii edelleen itselleen sopivaa puoluetta. 

– Moni yrittäjä empii vielä äänestyspäätöstään. Puolueilta kaivataan nyt selkeää viestiä siitä, miten ne parantaisivat yrittämisen olosuhteita, jotta suomalaiset yritykset pystyvät luomaan kipeästi kaivattua kasvua, työpaikkoja ja verotuloja, Hanna Munter sanoo.

Tutustu vuoden 2023 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen e-julkaisuun ja www.maakuntaennuste.fi