Johtaja Janne Makkula / Suomen Yrittäjät. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Yrittäjät: Kenenkään ei ole pakko osallistua SAK:n tempauksiin

Jokaisella työntekijällä on halutessaan oikeus tehdä työtä, eikä SAK:laiset liitot voi tätä estää, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Ei ole lain vastaista, jos ei osallistu työpaikan ulosmarsseihin, lakkoihin tai muihin ay-liikkeen tempauksiin. Suomessa on lakko-oikeus, mutta työntekijällä ei ole lakkovelvoitetta, työmarkkina-asioista vastaava johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.  

Jos työntekijät haluavat tulla töihin, työpaikoilla voidaan tehdä työtä aivan normaalisti, vaikka ammattiliitto olisi ulosmarssin tai lakon julistanut.  

Jos ammattiliittoon kuuluva työntekijä ei noudata liiton julistamaa lakkoa, voi tällä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia eli esimerkiksi työntekijä erotetaan ammattiliitosta. Liittoon kuulumattomalle työntekijälle ammattiliitto ei voi antaa mitään seuraamuksia.   – Työnantaja saa tiedustella, onko työntekijä tulossa töihin, koska sillä voi olla vaikutusta yritystoimintaan ja siihen, miten tuotantoa pystytään pitämään pystyssä. Työnantajan on tiedettävä myös poissaolon peruste, Makkula sanoo.