Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
Uutiset

Yrittäjät: EU:n sisämarkkinat saatava kuntoon

Euroopan unionin toimivat sisämarkkinat ovat pk-yritysten kannalta avainasemassa, Suomen Yrittäjien valtuusto toteaa kannanotossaan.

Euroopan unioni on pk-yritysten kannalta tärkeä hyvinvointia, rauhaa, vakautta ja turvallisuutta luova voima. Siksi on huolestuttavaa, että Euroopan kilpailukyky on heikentynyt ja Euroopan osuus maailmantaloudessa on supistunut. EU:ssa tarvitaan ryhtiliike. Pk-yritysten kannalta avainasemassa ovat toimivat sisämarkkinat. Kun ne toimivat, EU:n talous ja globaali vaikuttavuus vahvistuvat.

Helsingissä tiistaina kokoontunut Suomen Yrittäjien valtuusto muistuttaa, että valtaosa yrityksiä koskevasta sääntelystä on nykyisin EU-lähtöistä. Siksi on olennaista, että Euroopan parlamenttiin valitaan vaaleissa yrittäjyyttä ja taloutta ymmärtäviä päättäjiä.

Euroopassa on noin 24,3 miljoonaa pk-yritystä, jotka työllistävät noin 85 miljoonaa ihmistä. Kaikista EU-alueen yrityksistä pk-yritysten osuus on 99,8 prosenttia. Valtaosa Euroopan yrityksistä on alle kymmenen työllistäviä mikroyrityksiä. Euroopan palveluiden ja kasvun kannalta on olennaista vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä ja pk-yrittäjien kasvun kannustimia.

Keskeisiä yrittäjyyttä vahvistavia tekijöitä ovat toimivat sisämarkkinat, laadukas, pk-yritysten resurssit huomioiva säätely ja toimiva rahoitus. Mitä paremmin sisämarkkinat toimivat, sitä helpompi pk-yritysten on kasvaa ja harjoittaa liiketoimintaa maarajojen yli.

Myös työllistämistä pitää helpottaa ja yrittäjän riskinotosta palkita. Monella yrittäjäriski realisoituu. Silloin yrittäjällä pitää olla reilu mahdollisuus uuteen alkuun ja yritykseen. Tärkeää on lisäksi kauppapolitiikka, joka mahdollistaa myös pk-yrityksille tien Euroopasta globaaleille markkinoille. Poliittisesti ja taloudellisesti vahva EU on myös pk-yritysten kehityksen turva.

Suomen Yrittäjät on huolissaan kehityksestä, jossa EU:n kilpailukykyongelmia pyritään paikkaamaan valtiontukia lisäämällä. Riskinä on, että väärin kohdistetut tuet eivät rakenna kestävää menestystä vaan nakertavat sitä. Aito kilpailukyky syntyy rakentamalla tasapuolista toimintaympäristöä ja vahvistamalla sisämarkkinoiden toimivuutta. Euroopan hyvinvointi voi rakentua ainoastaan kestävän julkisen talouden ja tasapuolisen kilpailuympäristön varaan.

Olennaista on myös vahvistaa Euroopan turvallisuutta, jota Venäjän aloittama hyökkäyssota uhkaa. Pitää lisätä Ukrainan tukemista, jotta se voi torjua Venäjän hyökkäyksen ja säilyttää itsenäisyytensä. Ukrainassa taistellaan koko Euroopan vakaudesta ja vapaudesta. Ukrainan jälleenrakennukseen pitää panostaa ja rakentaa maalle tiekartta EU:n jäsenyyteen. EU:n laajentumiskierros tulee valmistella huolella niin, että yhteiset päätöksenteon ja rahoituksen rakenteet toimivat myös laajemmassa unionissa. On myös tärkeää, että Euroopan unioni huomioi jäsenmaidensa kansalliset erityispiirteet. Suomen osalta se tarkoittaa sitä, että huomioidaan EU:n itärajan haasteet, pitkät etäisyydet ja merkittävät vihreän biotalouden mahdollisuudet, kuten metsät.