Sanna Järvi
Uutiset

Turun Yrittäjien Vuoden yrittäjäystävä -tunnustus Turun Kaupungin työntekijälle, yritysasioinnin projektipäällikölle, Sanna Järvelle.

Vuoden yrittäjäystävä -palkinnon taustalla on Turun Yrittäjät Ry:n tavoite lähentää yhteistyötä Turun kaupunkiin ja muihin julkishallinnon toimijoihin. Uusi palkinto myönnettiin Turun kaupungin työntekijälle Sanna Järvelle kiitokseksi yrittäjyyden edellytyksien ja kaupungin sekä yritysten välisen yhteistyön edistämisestä.

Sanna on Turun kaupungin yritysasioinnin kehitysprojektin projektipäällikkö. Projektissa työstetään ja kehitetään ensimmäisen yhteydenoton toimintamallia, jonka tavoite on yksinkertaistaa ja selkeyttää Turun kaupungin yrityksille suunnattuihin palveluihin pääsyä ja asioiden etenemistä. Turun Yrittäjät ovat olleet projektissa mukana yhtenä osallistujana. Keskeistä on, että toimintamalli täyttää yrittäjien tarpeet.

– Asiakkaan, eli yrittäjän, ääni on äärimmäisen tärkeä toimintamallin kehittämisessä. Haluamme, että yrittäjän asia lähtee heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen liikkeelle. Jotta asiointi toimii ja yrittäjän tarpeet täytetään, palveluiden viestinnän tulee olla kunnossa. Myös yrittäjän ajan tasalla pitäminen on valtavan tärkeää. Asioinnissa on vielä kehitettävää, mutta jatkuvaa kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yrittäjien ja kaupungin kanssa, Sanna kertoo.

Turun kaupungilla ja Turun Yrittäjillä on yhteinen päämäärä parantaa Turun ja Turun seudun elinvoimaa, houkuttelevuutta ja pitovoimaa. Yhteisen tavoitteen eteen on viime aikoina otettu suuria askeleita, joiden eteen tehtyjä panostuksia Turun Yrittäjät Ry haluaa tuoda esille.

– Haluamme tuoda esille, että arvostamme kaupungin ja sen työntekijöiden tekemiä panostuksia. Palkinnon ansaitsisi useampikin viranhaltija, mutta siitä huolimatta päädyimme palkitsemaan kerrallaan vain yhden henkilön, kertoo Turun Yrittäjien varapuheenjohtaja Sarianne Mäkelä.

Konkreettisia tekoja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen   

Palkitun aktiivisuus ja yrittäjyyden edellytysten eteen tehty konkreettinen työ ohjasi Turun Yrittäjien hallituksen julkaisemaan uudenlaisen tunnustuksen.

– Sanna Järvi on meidän näkemyksemme mukaan ottanut yrittäjyyden edellytysten parantamisen henkilökohtaiseksikin sydämen asiakseen ja tehnyt valtavan määrän konkreettista työtä, jotta yrittäminen tässä kaupungissa olisi helpompaa. Hän on ollut herkällä korvalla kuuntelemassa lukuisissa tilaisuuksissa ja toiminut tulkkina sekä rautalangan vääntäjänä yrittäjien ja viranhaltijoiden välillä, Sarianne kertoo.

– Konkreettisena yrittäjäystävällisyyttä osoittavana eleenä mainittakoon myös se, että viime vuonna TE-palveluiden valtiolta kunnille siirtämisen ollessa vielä jokseenkin sekasorron vallassa, Sanna antoi luvan laittaa Yrittäjien asiaa koskevaan somejulkaisuun oman suoran puhelinnumeronsa. Olemme ihan varmoja, että Turun kaupungin tuhansien ihmisten megaorganisaatiossa monikaan ei olisi uskaltanut näin toimia, kertoo Turun Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Rantanen palkinnon luovutuksen yhteydessä.

– Tunnustuksesta nousee valtava kiitollisuus. On myös hienoa, että Turun kaupunki arvostaa yrittäjiä mahdollistamalla tällaisen työn parissa työskentelyn, Sanna kertoo ja jatkaa, ettei aja yrittäjien asiaa yksin. Toimintamallia kehittämässä on valtava porukka ja tämänlaisen huomionosoituksen ansaitsisi Turun kaupungin puolelta moni.