Moni varsinaissuomalainen yritys ei vielä tunnista Varhaa yhteistyökumppanina.
Uutiset

Yrittäjät eivät tunnista Varhan mahdollisuuksia – vaikeuksia yhteistyössä yhä runsaasti

Moni varsinaissuomalainen yritys ei vielä tunnista Varhaa yhteistyökumppanina. Myös iso määrä yrittäjiä kokee edelleen, että yhteistyössä on haasteita. 

Asia selviää vuoden 2024 Maakuntaennusteesta. Siihen vastanneista yrittäjistä 76 prosenttia arvioi, ettei hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisellä ole ollut vaikutuksia yrityksen toimintaan.  

– Lukema kertoo siitä, etteivät yrittäjät vielä täysin tunnista hyvinvointialuetta yhteistyökumppanina. Toiminnan käynnistymisestä johtuen organisaatiota ei ole vielä saatu hiottua sellaiseksi, että yritykset kokisivat yhteistyön sujuvaksi, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Toni Forsblom sanoo. 

Forsblom on myös Varhan hallituksen jäsen.  

Yrittäjistä 10 prosenttia, eli noin 70, sanoo Varhan toiminnan käynnistymisen vaikeuttaneen yrityksensä toimintaa. 

– Suhteutettuna siis jopa 700 jäsenyrittäjää alueellamme kokee, että Varha on aiheuttanut vaikeuksia yrityksen toiminnalle – tätä ei voi sivuuttaa olankohautuksella, sillä alan yrityksiä on maakunnassa vielä moninkertainen määrä, Forsblom toteaa.   

Niistä, jotka ilmoittivat, että ongelmia on, 21 prosenttia kertoi saaneensa vähemmän tilauksia. Myös hankinnat saavat risuja: 15 prosenttia ilmoittaa, että hankintamenettelyt ja niihin osallistuminen ovat muuttuneet raskaammiksi ja työläämmiksi pk-yrityksille ja samoin toiset 15 prosenttia vastaa, että hankintaperiaatteet ja niiden soveltaminen eivät käytännössä juurikaan tue pk-yrityksiä. 

Avoimissa vastauksissa yrittäjät antavat edelleen palautetta muun muassa kohtuuttoman pitkistä maksuajoista, byrokratian lisääntymisestä sekä vaikeudesta saada yhteys päätöksiä tekeviin virkahenkilöihin.  

Vain kolme prosenttia Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä sanoo, että Varhan toiminnan käynnistyminen on hyödyttänyt yrityksen liiketoimintaa.  

– Määrä on saatava kasvuun. Varhalla on hyvä tavoite saada lisää yrityksiä palveluntuottajiksi esimerkiksi palvelusetelein ja panostaa hankintoihin niin, että myös pk-yrityksillä on aito mahdollisuus osallistua. Viestintää ja yhteistyötä onneksi tehdään ja sitä on edelleen kehitettävä, sillä hyvinvointialue ei pärjää ilman yhteistyötä yritysten kanssa, Forsblom painottaa. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 ostot yksityisiltä toimijoilta olivat handata.fi-palvelun mukaan yhteensä 1,1 miljardia euroa. Forsblom korostaakin Varhan hankintojen tarjoavan eri toimialojen yrittäjille paljon kiinnostavia mahdollisuuksia.

– Tälle vuodelle on suunniteltu noin 160 hankintaa, eli keskimäärin kolme hankintaa jokaiselle viikolle aina siivous- ja ruokapalveluista kirjekuoriin ja sähköpyöriin. Mahdollisuuksia siis on, mutta tietoisuutta on vielä lisättävä, Forsblom sanoo.  

Varsinais-Suomen Yrittäjät järjestää yhteistyössä Varhan asiantuntijoiden kanssa ke 3.4. jäsentilaisuuden, jossa asiantuntijat avaavat hyvinvointialueen tulevia palvelu- ja tavarahankintoja ja esittelevät muun muassa palvelusetelikokonaisuutta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/jasentilaisuus-varhan-hankinnoista-kiinnostuneille-yrittajille/