Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi erilaisia viennin rahoitusratkaisuja
Uutiset

Finnvera ja kauppakamarit: Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi kilpailukykyä lisääviä viennin rahoitusratkaisuja

Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi erilaisia viennin rahoitusratkaisuja ja menettävät sen vuoksi kauppoja sekä altistuvat tarpeettomille luottotappioille. Riskeiltä suojautuminen ja maksuajan järjestäminen ostajalle tuovat kilpailukykyä. Kauppakamarit ja Finnvera käynnistävät yhdessä Vientikaupan rahoitus -kiertueen yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Suomalaiset pienet ja keskisuuret vientiyritykset vievät tuotteitaan tai palveluitaan maailmalle yleisesti ennakkomaksua vastaan. Näin toimii noin puolet pk-vientiyrityksistä. Jopa 55 prosenttia yrityksistä ilmoittaa toimivansa laskua vastaan ilman luottovakuutusta. Tiedot käyvät ilmi kevään 2024 Pk-yritysbarometrista, jonka julkistavat Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Kyselyyn vastasi 5 052 yritystä. 

”Laskun huono puoli on se, että jos ostaja ei maksa, kantaa viejä riskin ostajasta. Ennakkomaksu puolestaan on ostajalle huomattavasti hankalampi menettely. Näiden sijaan meillä on olemassa erittäin toimivia instrumentteja, jotka mahdollistavat sekä riskeiltä suojautumisen että maksuajan järjestämisen ostajalle. Pk-yritykset hyödyntävät näitä ratkaisuja erittäin vähän. Arvelemme, että kyse on osaamisesta. Suuryritykset, jotka pystyvät kantamaan riskejä paremmin, käyttävät viennin rahoitusratkaisuja aktiivisemmin”, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Kansainvälisen kauppakamari ICC Suomen maajohtaja ja Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo muistuttaa, että on yhteinen intressi ja tavoite edistää suomalaista vientiä sekä kansainvälistä kauppaa ja sen myötä talouskasvua, hyvinvointia ja työllisyyttä Suomessa.

”Osana näitä ponnisteluja kauppakamarit ja Finnvera järjestävät keväästä lähtien viennin rahoituksesta ja ulkomaankaupan välineistä informaatiotilaisuuksia eri puolilla maata. Kaikki vientiä tai kansainvälistä kauppaa harjoittavat yritykset eivät sijaitse pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on tärkeätä kannustaa niitä yrityksiä kansainvälistymään, joilla siihen on edellytyksiä”, sanoo Pohjanheimo.

Yhteistyötä Suomen viennin kasvattamiseksi ja yritysten rahoitusosaamisen vahvistamiseksi

Suomen vienti lepää pitkälti suurten yritysten varassa ja kotimaisia pk-yrityksiä kaivataan kipeästi kasvattamaan viennin hartioita.

”Tietyt veturiyritykset tekevät hyvin suuren osan viennistä, mikä altistaa meitä suhdanteille näiden toimialojen osalta. Näemme selkeästi, että suomalaiset pk-yritykset eivät riittävästi hyödynnä erilaisia viennin rahoitusratkaisuja ja menettävät sen vuoksi kauppoja sekä altistuvat tarpeettomille luottotappioille”, Finnveran Heinilä sanoo.

Finnvera, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi ja kauppakamarit tekevät yhteistyötä myös suomalaisten yritysten rahoitusosaamisen vahvistamiseksi. Vuosina 2024–2025 toteutettavalla Vientikaupan rahoitus -kiertueella ovat mukana Finnveran ja alueellisten kauppakamarien lisäksi useita yhteistyötahoja kuten pankkeja, Team Finland -toimijoita ja kaupunkien edustajia. Tilaisuuksissa kuullaan myös yrityspuheenvuoroja.

”Kiertueen keskeinen teema on, miten yritysten vientiosaamista ja erityisesti viennin rahoituksen ja viennin riskeiltä suojautumisen osaamista saataisiin kasvatetuksi. Liiketoiminnan vastuullisuusteema on myös vahvasti mukana. Tapahtumista on tarkoitus olla hyötyä kaikenkokoisille yrityksille”, sanoo Pohjanheimo.

Huhtikuussa käynnistyvä kiertue jatkuu aina keväälle 2025 ja kattaa ainakin seuraavat paikkakunnat: Kuopio (19.4.), Oulu (23.4.), Lahti (21.5.), Vaasa (1.10.), Jyväskylä (8.10.), Joensuu (23.10.), Tampere (12.11.), Turku (helmikuu 2025). Kiertue huipentuu valtakunnalliseen tilaisuuteen Helsingissä maaliskuussa 2025.

Tapahtuman oma sivu löytyy täältä. Katso lähin paikkakuntasi ja merkitse kalenteriin! Paikkakuntakohtaiset ilmoittautumiset aukeavat viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Voit olla yhteydessä myös paikalliseen kauppakamariin.