Johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus. Valokuvaaja: Jetro Stavén
Uutiset

Yrittäjägallup: Yritysten näkymät ovat vaimentuneet, moni raportoi kannattavuuden heikentyneen

Yritysten odotukset taloudellisen tilanteensa kehittymisestä seuraavan vuoden aikana ovat heikentyneet maaliskuusta. “Yritysten taloudellinen tilanne arvioidaan edelleen hieman heikommaksi kuin viime vuoden toukokuussa. Energiakriisin hälveneminen näyttää helpottavan pk-yritysten huolia, mutta samalla esimerkiksi korkojen nousu tuntuu yrityksissä”, johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Hieman yli puolet (54 %) yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arvion ”ei hyvä eikä huono” antaa 29 % ja melko tai erittäin huonon 17 %, osoittaa tuore Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup. Tilanne on paras yli 10 henkeä työllistävissä ja heikoin yksinyrittäjien yrityksissä.

Inflaatio näkyy odotetusti niin, että yritykset ovat nostaneet hintoja. Lähellekään kaikki eivät pysty viemään kohonneita kuluja täysimääräisesti hintoihin. Tämä näkyy siinä, että 44 prosenttia yrityksistä raportoi kannattavuuden heikkenemisestä.

”Lisäksi korkojen nousu tuntuu pk-yrityksissä, koska noin 40 prosentilla pk-yrityksistä on velkaa. Tulevan talouskasvun kannalta investointien lykkäämiset sekä perumiset herättävät huolia inflaatiopiikin pidemmästä vaikutuksesta Suomen talouskasvuun. Varsinkin yli 10 hengen yrityksissä inflaatio on johtanut kasvuinvestointien perumisiin”, Brotherus toteaa.

”Työnantajayrittäjät ovat myös nostaneet palkkojaan, mikä johtuu sekä yleisestä työvoimapulasta että työmarkkinakierroksesta.”

Yrittäjät odottavat Säätytalolta kasvun eväitä

”Tulevan hallituksen osalta pk-yritysten tarpeet voi tiivistää kasvuun, kannustavuuteen ja vakaaseen julkiseen talouteen. Yrittäjien toiveita vastaava hallitus näyttää muodostuvan, mikä nostaa yrittäjien odotuksia toivottujen uudistusten osalta”, Brotherus sanoo.

”Yrittäjäriski on yrittäjien mielessä jatkuvasti. Oman jaksamisen ja taloudellisten riskien ohella korostuu pelko väärästä rekrytoinnista. Palkkaamisen riskin madaltaminen on keskeistä, jotta yhä useampi pk-yrittäjä uskaltaa rekrytoida lisäkäsiä apuun ilman kohtuutonta uhkaa oman yritystoiminnan jatkolle”, Brotherus sanoo.