Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.
Uutiset

Yrittäjägallup: Yrittäjät sijoittavat eniten suomalaisosakkaisiin sekä vanhuuden ja pahanpäivän varalle

Yrittäjistä 60 prosenttia harjoittaa sijoitustoimintaa ja yrityksistä 21 prosenttia. Mitä suurempi yritys, sitä useammin harjoitetaan sijoitustoimintaa. Nuoremmat yrittäjät sijoittavat useammin kuin vanhemmat, osoittaa Yrittäjägallup.

– Selvitys osoittaa, että yrittäjäkunta sijoittaa laajasti ja ahkerasti, mutta sijoitustoiminnan kirjo ja strategia on hyvin kirjavaa. Myös sijoitusten suuruudessa on paljon eroja, johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Sijoitustoiminnalla halutaan varautua ennen muuta vanhuudenturvaan (72 %), yllättäviin menoihin (36 %) ja tuleviin investointeihin (26 %). Yli viidennes sijoittaa lapsilleen (22 %) ja harrastuksena (21 %). Mitä isompi on yritys, sitä enemmän varaudutaan yrityksen investointeihin.  

Nuorilla yrittäjillä sijoitustoiminta korostuu harrastuksena, naisilla taas korostuu sijoittaminen matkustamista varten. 

– Eniten ansaitsevat yrittäjät sijoittavat selvästi muita enemmän lapsilleen ja yritystoiminnan kehittämiseen.Tämä kertoo siitä, että yrittäjäkunta on erittäin moninainen. Osa menestyy taloudellisesti hyvin, osalla on haastavampaa, Kuismanen sanoo. 

Eniten sijoitetaan suomalaisiin osakkeisiin 

Sijoitustoiminta (yrittäjän ja yrityksen) kohdistuu eniten suomalaisiin osakkeisiin (50 %), osakerahastoihin (45 %), asuntoihin (27 %), yhdistelmärahastoihin (24 %), eläkevakuutuksiin (23 %) ja ulkomaisiin osakkeisiin (20 %). Metsään sijoittaa 12 prosenttia ja sijoitusvakuutuksiin yhdeksän prosenttia. 

–Olisi tärkeää, että yrittäjillä olisi riittävästi kasvun kannustimia ja motivaatiota sijoittaa oman yrityksensä kehittämiseen. Siksi on tärkeää veropolitiikalla huolehtia siitä, että yrittäjäriskiä kannattaa ottaa ja siitä palkitaan, Kuismanen sanoo. 

Osakkeet ja osakerahastot ovat laajalle joukolle tärkein sijoituskohde. 22 prosenttia sijoittaa osakkeisiin yli 80 prosenttia, viidennes50–80prosenttia. 

– Osakkeet korostuvat nuorimmilla, asiantuntijapalveluissa ja 5000–25000 euroa vuodessa sijoittavilla. 

– Miehet sijoittavat selvästi naisia enemmän suoraan osakkeisiin, naiset sijoittavat enemmän rahastojen kautta. Myös nuorilla korostuvat osakerahastosijoitukset. 

Sijoitusstrategiat eroavat toisistaan 

– Eri toimialan yrityksillä on erilaisia sijoitusstrategioita. Rakennusalalla sijoitetaan selvästi muita enemmän kiinteistöihin, asiantuntijapalveluissa taas osakerahastoihin. Teollisuudessa pidetään eniten rahaa kassassa, mikä voi johtua liiketoiminnan tarpeista, Kuismanen arvioi. 

Yrittäjistä 32 prosenttia sijoittaa aggressiivisesti (6 %) tai kasvuhakuisesti (26 %), 48 prosenttia matillisesti ja 17 prosenttia varovaisesti. 

Yrittäjistä 15 prosenttia tavoittelee yli seitsemän prosentin vuosituottoa, 29 prosenttia 5–7 prosentin vuosituottoa ja 31 prosenttia 3–5 prosentin vuosituottoa. 12 prosenttia tyytyy 1–3 prosentin vuotuiseen tuottoon. 

Yrittäjistä 61 prosenttia tekee sijoituspäätöksiä itsenäisesti, 22 prosenttia keskustelee sijoituspalveluyrityksen kanssa ja 18 prosenttia perhepiirissä. 11 prosenttia on ulkoistanut sijoituspäätökset sijoituspalveluyrityksille. 

– Mitä isommat sijoitukset, sitä suurempi rooli on sijoituspalveluyrityksillä. Tämä on kovin luonnollista. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin TÄSTÄ

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 6.9.–15.9.2022. Tutkimukseen vastasi 1 062 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,0 prosenttiyksikköä.