Uutiset

Yrittäjägallup: Yli kolmannes yrittäjistä ei halua palkata ketään

Yrittäjistä 36 prosenttia ei aio palkata uutta työntekijää, Yrittäjägallup kertoo. Yksinyrittäjistä näin on linjannut yli puolet. ”Jos haluamme lisää työllistäviä yrityksiä, työllistämisen riskejä pitää määrätietoisesti laskea eikä kasvattaa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

On paljon keinoja, joilla yrittäjien työllistämishaluja voidaan lisätä. Suosituimpia ovat Yrittäjägallupin mukaan määräaikaisuuksien helpottaminen, palkkatuki, henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä, normien vähentäminen, takaisinottovelvollisuuden poistaminen ja paikallisen sopimisen lisääminen.

”Keinoja on, jos olisi tahtoa. Valitettavasti siitä ei ole isompia merkkejä”, Mikael Pentikäinen harmittelee. Alle kymmenen työllistävien henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen korostuu voimakkaasti 5-9 henkeä työllistävissä yrityksissä. ”Koronakriisi on iskenyt lujaa tähän ryhmään. Näitä yrityksiä on paljon ja heitä pitäisi rohkaista työllistämään”, Pentikäinen sanoo.

Työpaikkasopiminen tuo kasvua yrityksiin

Työpaikkasopiminen korostuu yli kymmenen työntekijää työllistävissä yrityksissä.

70 prosenttia työllistäisi enemmän, jos työehdoista voisi sopia enemmän paikallisesti.

”Yleiskorotuksista pitää päästä yritys- ja liiketoimintakohtaiseen sopimiseen, joka huomioi yritysten markkinatilanteen ja palkanmaksukyvyn ja jättää tilaa menestykseen sidotulle palkkalinjalle. Tämä on myös palkansaajan etu: kun yritys menestyy, palkansaaja hyötyy”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Syksyn pk-yritysbarometri kertoo, että pk-yrityksistä 39 prosentissa on tehty paikallista sopimista. Joka neljännessä on sovittu palkoista ja työajoista. Neljännes paikallista sopimista tehneistä yrityksistä sanoo, että paikallinen sopiminen on vahvistanut kasvua.

”Viesti on selvä. Paikallinen sopiminen tukee kasvua, parantaa tuottavuutta ja auttaa yrityksiä muutostilanteissa. On selvää, että se palvelee yritysten ja niiden työntekijöiden etua”, Makkula sanoo. Työmarkkinatilanteen vuoksi  Yrittäjät perusti viime viikolla työpaikkasopimisen osaamiskeskuksen, jotta yrittäjät saavat tarvittavan tuen ja avun paikallisiin neuvotteluihin.

Luottamusmiesjärjestelmän laajennus ei käy

Yrittäjät torjuu SAK:n ehdotuksen luottamusmiesjärjestelmän laajentamista. Siinä näkyy ammattiliittojen vallantavoittelu, Makkula sanoo. Viimeksi tätä ehdotti SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. “Ehdotus syrjii järjestäytymättömiä työntekijöitä. Luottamusmies edustaa ammattiliittoa eikä työntekijöitä. Laki tuntee jo luottamusvaltuutetun, joka edustaa kaikkia työntekijöitä järjestäytymisestä riippumatta. Luottamusvaltuutettu voi kuulua liittoon, joten tarvetta luottamusmiesjärjestelmän lakisääteistämiselle ei ole. Se on puhdasta valtapolitiikkaa”, Makkula toteaa.

Tutkimuslaitos Kantar haastatteli Yrittäjägallupissa elokuussa 1040 yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on kokonaistuloksen osalta +-3,1 prosenttiyksikköä.