Johtaja Janne Makkula. Kuva: Johanna Erjonsalo.
Uutiset

Yrittäjägallup: Valtaosa työnantajista ei innostu nelipäiväisestä työviikosta

Työnantajayrityksistä 75 % ei olisi halukas kokeilemaan nelipäiväistä työviikkoa, jos työntekijän palkka pysyisi samana. “Työnantajista neljä viidestä ei usko, että nelipäiväinen viikko parantaisi tuottavuutta niin, että työntekijälle voitaisiin maksaa samaa palkkaa kuin aikaisemmin”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo. Nelipäiväistä työviikkoa voidaan kokeilla jo nyt paikallisesti sopien ilman valtiojohtoista operaatiota.

Työnantajista 17 % olisi kokeiluun valmis ja 8 % ei osaa sanoa kantaansa, osoittaa tuore Yrittäjägallup.  

Halukkuus kokeilla nelipäiväistä työviikkoa lisääntyy, jos siihen liitetään myös palkan alentaminen. Silloin kokeiluun olisi valmis 37 % työnantajayrityksistä. 59 % ei halua edes tällaista kokeilua palkanalennuksella. 

“Nelipäiväinen työviikko palkkaa alentamatta ei ole työnantajayritysten suuren enemmistön mielestä realismia. Osa työnantajista on kuitenkin halukkaita kokeiluun. Halukkuutta on erityisesti asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä”, Makkula summaa. 

“Asiantuntijapalveluissa työajalla ja työn tekemisen ajankohdalla on usein vähemmän merkitystä kuin monilla muilla aloilla. Olennaista näissä palveluissa on se, että työn lopputulos on laadukas. Näissä yrityksissä voi jo nyt kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, jos niin halutaan. Tähän ei valtion väliintuloa ja keskusjohtoista mahtikäskyä tarvita”, Makkula huomauttaa. 

Työajan lyhentäminen heikentäisi kannattavuutta 

Työnantajien mielestä työajan lyhentämisellä olisi monenlaisia vaikutuksia yrityksen toimintaan.  

Yrityksen kannattavuuden arvioi heikentyvän 59 % työnantajayrityksistä. Työvoimatilanne heikkenisi 41 %:n mielestä. Toisaalta 39 % arvioi, että työ ja perhe-elämä sovittuisi yhteen paremmin. Sairauspoissaolot vähentyisivät 22 % mielestä ja 28 % katsoo, että työhyvinvointi paranisi. 

“Keskeisin havainto on, että työnantajista 77 % ei usko, että nelipäiväinen viikko parantaisi tuottavuutta niin, että työntekijälle voitaisiin maksaa samaa palkkaa kuin aikaisemmin”, ekonomisti Petri Malinen kommentoi. 

Suomessa yksityisen sektorin työn tuottavuus on alemmalla tasolla ja kehittynyt heikommin kuin Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Suomessa arvonlisä työtuntia kohden on noin 62 dollaria työtuntia kohden, kun se Tanskassa ja Ruotsissa on noin 75 dollaria ja Saksassa lähes 70 dollaria. 

“Suomessa työn tuottavuus ei ole käytännössä kasvanut lainkaan yli kymmeneen vuoteen, vaikka ongelman vakavuus on tiedostettu ja meille on jopa perustettu riippumaton tuottavuuslautakunta ongelmaa ratkomaan. On epäuskottavaa, että lyhentämällä työviikkoa työn tuottavuus saataisiin yhtäkkiä selvään kasvuun”, Malinen toteaa. 

Yrittäjägallupin mukaan vain 13 % työnantajista näkee, että työn tehokkuus ja tuottavuus lisääntyisivät työajan lyhentymisen seurauksena. 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1038 pk-yrityksen edustajaa, joista työnantajayrittäjiä oli 521.  

Kaikista yrittäjistä 66 prosenttia valmis kokeiluun ilman palkka-alea 

Kun tarkastelee sekä yksinyrittäjien että työnantajayrittäjien vastauksia kokonaisuutena, koko yrittäjäkentästä 66 prosenttia ei olisi valmis kokeilemaan nelipäiväistä työviikkoa, jos se ei vaikuttaisi palkkaan alentavasti. Työnantajayrittäjistä näin vastasi 75 prosenttia.  

Koko yrittäjäkentässä 35 prosenttia olisi valmis kokeiluun, jos se vaikuttaisi palkkaan alentavasti, kun taas pelkästään työnantajayrittäjistä 37 prosenttia olisi valmis tällaiseen kokeiluun.  Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä