Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. Kuva: Markus Sommers.
Uutiset

Yrittäjägallup: Vain joka toinen yrittäjä pitänyt perhevapaita

Yrittäjät pitävät heikosti perhevapaita, kertoo tuore Yrittäjägallup. Perhevapaauudistuksen vaikutus alkanee kuitenkin näkyä erityisesti nuorissa yrittäjissä, jotka pitävät vapaita muita enemmän.

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan vain joka toinen vastaaja on pitänyt lapsensa syntymän tai adoption yhteydessä perhevapaata. Toisaalta alle 40-vuotiaista perheellisistä vastaajista kolme neljästä ilmoitti pitäneensä vapaata. Tätä voidaan pitää erittäin positiivisena asiana. Silti edelleen joka neljäs äitivastaaja ei ollut vapaita pitänyt.

– On hyvä muistaa, että perhevapaauudistus, jossa vapaat erityisesti yrittäjän näkökulmasta joustavoituivat merkittävästi, tuli voimaan vasta syksyllä 2022. Sen tulokset näkynevät merkittävästi kyselyissä vasta tulevina vuosina, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén arvelee.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa joulukuun alkupuolella.

Miten kävi yritystoiminnan?

Yrittäjägallupin vastaajista alle kolmannes ilmoitti hoitaneensa itse yritystoimintaansa perhevapaansa rinnalla. Vain hyvin harva yrittäjä keskeytti toiminnan kokonaan perhevapaan ajaksi.

– Vain kymmenen prosenttia vastaajista koki perhevapaan vaikuttaneen positiivisesti yritystoimintaansa. Toisaalta 12 prosenttia koki perhevapaan vaikutuksen olleen negatiivinen, naisista jopa 18 prosenttia, Hellstén avaa tuloksia.

Alle 40-vuotiaista vastaajissa oli muihin ikäryhmiin nähden selvästi eniten sekä niitä, jotka kokivat perhevapaan vaikutuksen yritystoiminnalleen olleen positiivinen (25 prosenttia) että niitä, jotka kokivat vaikutuksen negatiiviseksi (myös 25 prosenttia).

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin  
Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 4.–12.12.2023.  Tutkimustulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.