Lainsäädäntö
Maan tapa on, että suuryritys lähettää yksipuolisesti tiedon, jossa ilmoitetaan pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin kuin mitä sääntely edellyttää. Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan selvittää maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen, Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä toteaa.
Uutiset

Yrittäjägallup: Suuret yritykset pidentävät laittomasti maksuaikoja – asiaan pitää puuttua

Yli puolet yrityksistä kertoo, että lakia ei ole noudatettu, kun maksuaikoja on pidennetty. – On väärin, että pienet yritykset toimivat isompien yritysten pankkina. Maksuaikalakia ei noudateta, ja siksi viranomaisten pitää alkaa valvoa sen noudattamista. Tästä tarvitaan nopeasti hallituksen esitys eduskuntaan, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Yrityksistä 22 prosenttia sanoo, että heidän maksuaikojaan on pidennetty kahden viimeisen vuoden aikana. Ongelma koskee siis noin 66 000 pk-yritystä ja se on suurin teollisuudessa (34 %) ja rakentamisessa (37 %), kertoo Yrittäjägallup.

Eniten maksuaikojaan ovat pidentäneet suuret yksityiset (60 %). Pitkät maksuajat aiheuttavat taloudellista haittaa erityisesti rakentamisen toimialalle (45 %) ja teollisuudelle (38 %).

Vain puolet yli kuukauden maksua odottaneista on sopinut asiasta – 25 % konkursseista johtuu maksuviiveistä

Lain mukaan yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Kolmasosa yrityksistä joutuu odottamaan saataviaan yli 30 päivää. Teollisuudessa sen sijaan puolet yrityksistä joutuu odottamaan omia saataviaan yli 30 pv ja kaupassakin lähes 40 prosenttia.

Edelleen yli puolet yrityksistä kertoo (51 %), että lakia ei ole noudatettu, kun maksuaikoja on pidennetty. Asiasta ei ole sovittu maksuehtolain edellyttämällä tavalla.

– Eli puolessa niistä tapauksista, joissa palvelun tai tuotteen toimittanut yritys on joutunut odottamaan maksua yli kuukauden, ei ole sovittu pidemmästä maksuajasta, vaikka laki sitä vaatii. Se, että lakia ei noudateta, on iso ongelma, johon pitää puuttua, Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula toteaa.

– Maan tapa on, että suuryritys lähettää yksipuolisesti tiedon, jossa ilmoitetaan pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin kuin mitä sääntely edellyttää. EU:n komissio on todennut, että neljännes konkursseista johtuu siitä, etteivät yritykset saa ajoissa maksujaan, hän jatkaa.

Samalla noin puolet vastaajista ovat sitä mieltä, että viranomaisen tulisi valvoa lain noudattamista. Erityisesti rakentamisessa valvonta sai kannatusta (67 %). Myös SY on tätä mieltä.

– Pienyrittäjät haluaisivat saada rahansa kumppaneiltaan kuukauden sisällä, jotta ne voivat puolestaan maksaa omat palkat ja laskut ajallaan, Makkula sanoo.

Marinin hallituksen ohjelmassa hyvä kirjaus maksuajoista, se kannattaa toteuttaa

Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan selvittää maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Oikeusministeriössä on valmisteltu erinomainen esitys. Ratkaisuksi se esittää valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

– Esitys on hyvä. Se on tuotava eduskuntaan välittömästi, kun se vielä ehtii sen käsitellä. Yksipuolisesti sanellut pitkät maksuajat eivät ole kenenkään etu, vaan niihin on puututtava, Toivonen vaatii.

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien pyynnöstä tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 7.–17.10.2022. Tutkimukseen vastasi 1 091 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.