Lähes kaikki pk-yritykset käyttävät eri alustapalveluista käyttöjärjestelmiä.
Uutiset

Yrittäjägallup: Puolet pk-yrityksistä riippuvaisia alustapalveluista

Puolet pk-yrityksistä on riippuvaivaisia alustapalveluista, kuten hakukoneista ja pilvipalveluista. Riippumattomia on vain 15 prosenttia yrityksistä, osoittaa Yrittäjägallup. – Pk-yritysten markkinointi ja myynti sekä välttämättömät liiketoiminnot pyörivät yhä useammin alustapalveluiden varassa, jotka ovat tyypillisesti yritysjättien tarjoamia. Uusi sääntely tulee parantamaan yritysten asemaa alustojen käyttäjinä, sanoo digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Lähes kaikki pk-yritykset käyttävät eri alustapalveluista käyttöjärjestelmiä (88 %), verkkoselaimia (85 %) ja hakukoneita (80 %). Suuri enemmistö hyödyntää pilvipalveluja (72 %) ja verkkoyhteisöpalveluja (72 %). Vähiten käytetään videonjakopalvelua (32 %) ja verkkomarkkinapaikkoja (25 %).

– Alustapalvelut ovat tyypillisesti yritysjättien tarjoamia. Alustayritykset, kuten Google, toimivat portinvartijoina monella talouden sektorilla. Alustoja käyttävien pk-yritysten kannalta tämä johtaa ajoittain epäreiluihin käytäntöihin sekä tarjolla olevien vaihtoehtojen vähäisyyteen, Mikkilä sanoo.

– Onneksi EU viimeistelee juuri nyt digimarkkinasäädöstä ja digipalvelusäädöstä. Säädösten päämääränä on vahvistaa alustojen käyttäjien asemaa, karsia alustayritysten väärinkäytöksiä ja lisätä alustojen keskinäistä kilpailua. Tavoitteet ovat kannatettavia.

Asetukset astunevat voimaan lähivuosina. Niitä sovelletaan sellaisenaan Suomessa.

– Uusi säädäntö tulee parantamaan pk-yritysten asemaa alustojen käyttäjinä. Viranomaiset ja alustayritykset on saatava viestimään alustoja käyttäville yrityksille uusista säännöistä ja käytänteistä.

Edellytyksiä alustojen käyttöön parannettava

70 prosenttia pk-yrityksistä raportoi alustapalveluiden käyttöä estävistä tai haittaavista tekijöistä.

Yleisimmät alustapalveluiden käyttöä estäviä tai haittaavia tekijöitä ovat osaamisen puute (28 %), korkea hinta (23 %) ja tekniset häiriöt (19 %). Hieman useampi kuin joka kymmenes yritys kokee haittaavana myös vaikeaselkoiset käyttö- ja sopimusehdot, puutteellisen tietoturvan ja huonon käytettävyyden.

– Alustat ovat tuoneet monet digitaaliset työkalut myös pienempien firmojen ulottuville. Silti pk-yrityksille tarvitaan koulutusta, toimivampia palveluita ja ymmärrettävämpiä ehtoja, sanoo Mikkilä.  

”Mahdollisuus tuotteen uudistamiseksi”

Useimmiten pk-yritykset käyttävät alustapalveluita tiedon jakamiseen (73 %) ja tallentamiseen (72 %) sekä markkinointiin (71 %). Tuotekehitys (29 %) ja tuotanto (31 %) ovat harvinaisimpia käyttökohteita.

– Alustat tarjoavat mahdollisuuden tuotteen tai liiketoimintamallin uudistamiseksi. Tähän innovointiin on yrityksiä kannustettava mm. Business Finlandin toimesta.

Gallupin toteutti Kantar. Haastattelut tehtiin 1.–11.4.2022. Tutkimukseen vastasi 1 033 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.