Kymmenien tuhansien pk-yritysten on kehitettävä toimintaansa keventääkseen ympäristöjalanjälkeään.
Uutiset

Yrittäjägallup: Kymmenien tuhansien pk-yritysten uudistettava liiketoimintaansa

Pk-yrityksistä noin 60 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen ja ympäristövastuun vaatimusten vaikuttavan yrityksen liiketoimintaan vähintään jonkin verran, kertoo Yrittäjägallup. – Nyt vielä geopolitiikan jännitteet pakottavat yrityksiä pohtimaan vastuullisia toimintatapoja. Tähän on varauduttava yritysten kehittämiskannusteita ja osaamispalveluita vahvistamalla, sanoo digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Vaikutuksia kokevista yrityksistä lähes puolet katsoo, että yrityksen on kehitettävä prosesseja, tuotteita tai palveluita vastatakseen ilmastonmuutoksen ja ympäristövastuun vaatimuksiin.  

Yrittäjägallupin tiedonkeruu tehtiin 11.10.-18.10.2021. 

– Kymmenien tuhansien pk-yritysten on kehitettävä toimintaansa keventääkseen ympäristöjalanjälkeään ja kohentaakseen kilpailukykyään nopeasti muuttuvilla markkinoilla, toteaa Joonas Mikkilä.   

– On hyvä, että hallitus päätti kehysriihessä tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimen käyttöönotosta. Kannustimen on oltava pysyvä ja hallinnollisesti kevyt ja katettava yrityksen oman kehittämistyön lisäksi muilta hankitut innovaatiopalvelut.  

Neljännes niistä yrityksistä, jotka kokevat kestävyysvaatimusten vaikuttavan liiketoimintaansa, arvioi tarvitsevansa uutta osaamista ilmastonmuutokseen ja ympäristövastuun vaatimuksiin vastaamiseksi. 

Uuden osaamisen tarvitsijoista lähes puolet kokee, että heillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten osaamista voisi kehittää tai hankkia.  

Oppilaitosten on parannettava tarjontaansa 

– Laaja epätietoisuus kertoo siitä, että pk-yritysten osaamistarpeisiin vastaavia ratkaisuja ei ole riittävästi tarjolla. Toisaalta se kielii siitä, että tarjolla olevia ei tunneta. Oppilaitosten ja muiden palveluntarjoajien on parannettava tarjontaansa ja vahvistettava sen tunnettuutta, sanoo Mikkilä. 

Jos pk-yritys tarvitsee uutta osaamista, tyypillisimmät keinot sen kehittämiseen tai hankkimiseen ovat nykyisen henkilöstön kouluttaminen (68 %), muilta yrityksiltä ostetut palvelut (46 %) ja yhteistyö asiakkaiden kanssa (40 %).Oppilaitosyhteistyötä tekeviä on selvästi vähemmän (22 %). 

– Jotta palvelut kohtaisivat yrityskentän vaatimukset, on tiedettävä tarkemmin eri alojen vihreän siirtymän tarpeet. Lisäksi on rohkeasti kokeiltava uusia tapoja kehittää työikäisten osaamista. Vasta perustetun Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen on otettava pk-yritysten ilmasto- ja vastuullisuusosaaminen toimintansa keskiöön, esittää Mikkilä. 

Lue lisää tuloksista tästä. Yrittäjägallupin tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä. Gallupiin vastasi 1 029 yrittäjää. Gallupin tulokset julkaistiin Suomen Yrittäjien Koulutusjohdon foorumissa Helsingissä 12.4.2022.