Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelu on selvittänyt Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa alueen ikääntyvien eli yli 55-vuotiaiden yrittäjien omistajanvaihdossuunnitelmia.
Uutiset

Yli puolet varsinaissuomalaisista yli 55-vuotiasta yrittäjistä suunnittelee omistajanvaihdosta lähivuosille – ”On kyse työpaikoista”

Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelu on selvittänyt Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa alueen ikääntyvien eli yli 55-vuotiaiden yrittäjien omistajanvaihdossuunnitelmia. Alueen yrityksistä 75 prosenttia uskoo luopumisen tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana. 

Suomessa on noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin arvion mukaan omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen Suomessa jopa noin 14 500 työnantajayritykselle, joissa on noin 90 000 työpaikkaa. 

Tuoreen selvityksen mukaan hieman yli puolet (51 prosenttia) yli 55-vuotiaista yrittäjistä Varsinais-Suomessa haluaa luopua yrityksestään seuraavan kolmen vuoden aikana. Vastaajista 75 prosenttia uskoo luopumisen tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana. 

Tiedot julkaistiin Varsinais-Suomen Yrittäjien Omistajanvaihdostapahtumassa osana valtakunnallista Omistajanvaihdosviikkoa keskiviikkona. Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén pitää omistajanvaihdosta suunnittelevien määrää merkittävänä.  

– On kyse työpaikoista. Onnistuneet omistajanvaihdokset ovat koko maakunnan elinvoiman kannalta merkittävässä roolissa. Omistajanvaihdoksilla on suuri vaikutus työllisyyteen, verotuloihin sekä alueiden vetovoimaan ja vireystilaan. Mitä enemmän Varsinais-Suomeen saadaan onnistuneita omistajanvaihdoksia, sitä useampi yritys saadaan uuteen kehitysvaiheeseen ja ihmisten työpaikat turvattua, Wirén sanoo.  

Vastaajista 54 prosenttia valmistautuu myymään yrityksen ulkopuolelle, 11 prosenttia suunnittelee sukupolvenvaihdosta perheen sisällä ja 3 prosenttia uskoo jatkajan löytyvän yrityksen muiden omistajien joukosta. Jopa 32 prosenttia valmistautuu yritystoiminnan loppumiseen nykyisen omistajan luopuessa päävastuustaan. Wirén arvioi, että ikääntymisen ohella myös epävarma talous- ja maailmantilanne vaikuttavat luopumisaikeisiin.  

– Sekä yrityksen myymistä ulkopuoliselle että toiminnan lopettamista suunnittelevien määrä on suurempi kuin aiemmin. Haastava taloustilanne kasvattaa omistajanvaihdospatoumaa ja monia yrityksiä koskevaa jatkajapulaa. Tämän seurauksena yrityksiä voi valitettavasti joutua yrittäjän eläköityessä lopettamaan, vaikka jatkuvuusnäkymät sinänsä olisivat ihan myönteiset, Wirén pohtii. 

Wirén kannustaa omistajanvaihdosta suunnittelevaa lähtemään liikkeelle ajoissa.  

–  Tarjonnan kasvaessa omistajanvaihdosnäkymät voivat olla aiempaa haastavammat. Tästä syystä asiantuntijoiden hyödyntäminen ja prosessin ajoissa aloittamisen merkitys korostuvat, jotta kaikkien osapuolten näkökulmasta päästään onnistuneeseen lopputulokseen, Wirén muistuttaa.  

Jutta Wirénin koordinoiman Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelun tavoitteena on auttaa yrityksiä omistajanvaihdoksen eri vaiheissa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä sitä kautta edistää työllisyyttä ja Varsinais-Suomen elinvoimaisuutta. 

– Palvelumme kokoaa yhteen maakunnan johtavat asiantuntijat muun muassa arvonmäärityksen, verotuksen, rahoituksen sekä juridiikan saralta. Omistajanvaihdosta suunnitteleva yrittäjä tarvitsee usein apua jatkajan löytämiseen ja yrityksen hinnan määrittämiseen, ostaja puolestaan kaupan rahoittamiseen. Nyt tehdyssä tutkimuksessa nousi esiin myös huoli osaamisen siirtämisestä jatkajalle, Wirén toteaa. 

Tehdyn kyselyn mukaan selkeästi suurimpina omistajanvaihdokseen liittyvinä haasteina yrittäjät pitivät jatkajan tai ostajan löytämistä (64 prosenttia vastaajista) sekä yrityksen arvonmääritystä (41 prosenttia vastaajista). Yli puolet vastaajista arvioi tarvitsevansa asiantuntijan apua myös yrityskaupan tekniseen toteuttamiseen ja yrityskaupan paperitöihin. 
Omistajanvaihdoskysely toteutettiin sähköpostikyselynä Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten yli 55-vuotiaille jäsenyrittäjille lokakuussa 2023. Vastaajia oli 110.