Business Turku toimitusjohtaja Tom Palenius
Uutiset

Turku Science Park Oy on nyt Business Turku

Uudistuksen taustalla ovat muuttunut, moderni toimintaympäristö sekä halu tavoittaa yhä laajempi joukko alueen yrityksiä maksuttomien palvelujen avulla. Uusi nimi kuvastaa yhtiön sitoutumista alueen elinkeinoelämän kehitykseen ja kansainväliseen houkuttavuuteen. 

Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy toimii 1.11.2023 alkaen Business Turku -nimellä. Nimi kuvastaa yhtiön tehtävää yritysten menestyksen vauhdittajana ja toimii Turun alueen liiketoiminnan markkinointibrändinä kansainvälisesti. 

Business Turku korvaa välittömästi Turku Business Region -brändin sekä myöhemmin Turku Science Park Oy:n yhtiön virallisena nimenä. 

”Uuden, modernin brändin eri ulottuvuuksien kautta haluamme puhutella kohdeyleisöjämme sekä luoda palveluita ja viestintää, joita he odottavat meiltä”, kertoo Business Turun markkinointi- ja viestintäjohtaja Tapani Mylly.  

Brändityö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa. Suunnitteluvaiheessa sekä yrityksille että sidosryhmille toteutettiin kysely ja heidän kanssaan käytiin keskusteluita kasvokkain.  

“Kaikissa kyselyissä ja keskusteluissa parhaaksi nimivaihtoehdoksi nousi Business Turku, joten sen puolesta valinta oli selkeä”, Mylly paljastaa. 

Business Turun tehtävä on kehittää koko Turun seutua tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin kanssa sekä tarjota maksuttomia palveluita yrittäjäksi haluaville ja alueen yrityksille. Toimintaa rahoittavat Turun kaupunki sekä kymmenen muuta ympäryskuntaa, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo. 

Tähtäimessä on myös Turun seudun kansainvälisen vetovoiman ja näkyvyyden kasvattaminen. Ulkomaillakin toimivan brändin kautta alueelle tavoitellaan entistä enemmän kansainvälisiä osaajia, yrityksiä ja sijoittajia.    

Yrityksille selkeät ja modernit palvelut 

Sysäys brändiuudistukseen lähti vahvasti yritysasiakkaiden tarpeesta. Business Turun asiakastyytyväisyys on ollut jo pitkään korkea (4,7/5), mutta yhteiskunnan tarjoamat yrityspalvelut eivät ole olleet vielä riittävän laajasti alueen yritysten käytössä. 

Uusi brändi selkeyttää nimihierarkiaa ja tuo alueen elinkeinoelämän palvelut yhden nimen alle. 

Brändiuudistuksen rinnalla Business Turun digitaalisia palvelukanavia kehitetään erityisesti ensi vuonna vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. 

“Päätavoitteemme on luoda alueelle sellaiset olosuhteet, että alueen yritykset ja Turun seutu menestyvät. Haemme aktiivisesti uusia innovatiivisia keinoja edistää alueen yritysten menestystä, jota selkeä ja tulevaisuuteen suuntaava brändi sekä digitaalisten palvelukanavien kehitys tukevat”, sanoo Business Turun toimitusjohtaja Tom Palenius. 

Business Turun palvelut on suunniteltu vastaamaan yritysten kaikkia eri elinkaarivaiheen tarpeita, vaikka pääpaino on kasvuhakuisten yritysten tukemisessa.  

“Jokainen yrittäjä ja yrittäjäksi aikova voi kääntyä puoleemme tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka ydintehtävämme on yritysten ja Turun seudun kasvun mahdollistaminen. Jos emme itse pysty auttamaan, etsimme verkostostamme oikean tuen”, vakuuttaa Business Turun yrityspalveluiden johtaja Tiia Turkki. 

Pää pilvissä ja varpaat Aurajoessa 

Uusi brändi lanseerattiin 1.11., ja nyt alkaa Business Turun paikan lunastaminen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mielissä. Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tavoite on erottautua tuomalla vahvaan asiantuntijabrändiin mukaan särmää, leikkisyyttä ja sopivan annoksen rosoa.  

”Business Turku kehittyy ajan ja kokemuksen kautta. Ensi vuoden aikana panostamme siihen, että brändi lähtee eloon ja käyttöön. Luomme muun muassa asiakkaan tarpeesta lähtevät verkkosivut, selkeytämme viestintäämme sekä koulutamme henkilöstöämme”, Mylly kertoo. 

“Tähtäämme Turun seudun vahvaan, kansainväliseenkin kasvuun, pää pilvissä ja varpaat Aurajoessa”, hän jatkaa.  

Brändityön ohjausryhmässä olivat mukana Business Turun toimitusjohtaja Tom Paleniuksen ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Tapani Myllyn lisäksi Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila, Visit Turku Archipelagon toimitusjohtaja Kristiina Kukkohovi sekä Turun Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Janne Mustonen

Yhteistyökumppaneina toimivat Iina Merikallio Merikallio & Sonilta, Antero Jokinen Jokin Oy:stä sekä Piritta Koivisto Hilp Oy:sta.