Ukrainan lapset perusopetuksessa
Noin vuoden mittaisen VALMO-jakson jälkeen oppilaat siirtyvät suomenkieliseen perusopetuksen luokkaan. Oppilaat opiskelevat VALMO-ryhmässä tavallisia kouluaineita, mutta pääpaino on silti suomen kielen oppimisessa. 
Uutiset

Yli 150 ukrainalaista lasta ja nuorta päässyt valmentavaan perusopetukseen Turussa

Turkuun on perustettu Ukrainan sodan syttymisen jälkeen kymmenen uutta valmistavan perusopetuksen ryhmää. Myös Turun ammatti-instituutti tarjoaa ukrainalaisille nuorille tutkintokoulutukseen valmentavaa opetusta.

Turkuun on saapunut Ukrainan sodan syttymisen jälkeen yli 150 peruskoulu- ja jatko-opintoikäistä ukrainankielistä lasta ja nuorta, joille kaikille on pystytty tarjoamaan paikka opetuksessa. Sen myötä perusopetukseen on perustettu helmikuun jälkeen kymmenen uutta valmistavan opetuksen (VALMO) ryhmää. Kokonaan uutena toimipisteenä toimii Vasaramäen koulun Lemminkäisenkadun yksikkö, jossa on tällä hetkellä noin 80 VALMO-oppilasta. Kaikkiaan oppilaita uuteen yksikköön mahtuu reilut 100.

Tavoitteena oppia ensin suomen kieli

Valmistava perusopetus valmistaa nimensä mukaisesti oppilaan suomenkieliseen perusopetukseen. Noin vuoden mittaisen VALMO-jakson jälkeen oppilaat siirtyvät suomenkieliseen perusopetuksen luokkaan. Oppilaat opiskelevat VALMO-ryhmässä tavallisia kouluaineita, mutta pääpaino on silti suomen kielen oppimisessa. 

– Tilat ovat olleet meille suurimpia haasteita, sillä kouluissa ei ole näin isoille oppilasryhmille vapaita tiloja ja monissa kouluissa ollaan jo valmiiksi väistötiloissa, VALMOsta Turussa vastaava suunnittelija Annika Rae kertoo. 

Sen sijaan henkilökunnan palkkaaminen on hoitunut tähän asti sujuvasti. 

– Olemme siinä mielessä hyvässä asemassa, että yliopistokaupungissa on riittänyt toistaiseksi tekijöitä. Keväällä myös suomalaiset opettajat ja ukrainalaiset tulijat tarjoutuivat auttamaan asiassa, mikä on positiivista, Rae toteaa.

Ammatti-instituutin tutkintokoulutuksessa 25 ukrainalaista nuorta

Turun ammatti-instituutissa ukrainankielisille opiskelijoille on perustettu kaksi tutkintokoulutukseen valmentavaa ryhmää, joissa on yhteensä noin 25 opiskelijaa. Ryhmiin otetaan ensisijaisesti 17–18-vuotiaita nuoria.

Pääpaino on VALMOn tavoin suomen kielen opiskelussa, mutta opintoihin kuuluu myös englantia, matematiikkaa sekä yhteiskuntaan, kulttuuriin ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä asioita. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, että pystyy jatkamaan opintoja suomenkielisessä koulutuksessa.

– Tarve ryhmille nousi kevätlukukaudella esiin, kun perusopetukseen osallistuneiden vanhemmat ja tukihenkilöt tiedustelivat, löytyykö hieman vanhemmille nuorille jotain opiskelupaikkaa. Sen jälkeen ensimmäinen ryhmä perustettiin pikaisesti Lemminkäisenkadun koulutaloon, koulutuspäällikkö Vesa-Pekka Mäkinen kertoo.

Valmistavan opetuksen avulla sotaa paenneet lapset ja nuoret saadaan kiinnitettyä turvalliseen arkeen.

– On tärkeää, että oppilaiden mahdollisimman tavallinen arki jatkuu ja he pääsevät osaksi suomalaista yhteisöä. Koulussa voi keskustella asioista turvallisesti ja saada tarvittaessa tukea myös oppilashuoltohenkilöstöltä, Annika Rae lisää.