Enkelisijoittajaverkosto FiBAN ry:n puheenjohtaja Annukka Mickelsson katsoo, että yksityisten startup-sijoitusten houkuttelevuutta lisäämällä voitaisiin hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa: luoda pysyviä työpaikkoja, tukea kansainvälistyvien yritysten kasvua sekä kiihdyttää globaaleja ongelmia ratkovia innovaatioita. Kuva: FiBAN ry.
Uutiset

Yksityiset startup-sijoittajat vaativat osakesäästötilin laajentamista listaamattomiin yrityksiin ja Suomelle startup-suurlähettilästä

Startup-sijoittamisesta tulee tehdä varteenotettava vaihtoehto muiden sijoitusmuotojen rinnalle ja Suomen kasvuyritysmaineesta vetovoimatekijä, esittää Suomen enkelisijoittajaverkosto FiBAN. Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenet sijoittivat yhteensä 52,3 miljoonaa euroa yksityistä rahaa 626 varhaisen vaiheen yritykseen.

Suomen enkelisijoittajaverkosto FiBAN ry julkaisi tänään tavoitteensa tulevaan hallitusohjelmaan. Yhdistys haluaa Suomesta maailman parhaan maan yrittää ja yksityisestä startup-sijoittamisesta kiinnostavaa ja kannattavaa.

– Suomessa on pääomia, jotka eivät tällä hetkellä kanavoidu tehokkaasti. Samalla meillä on kasvuhalukkaita yrityksiä, joille rahoituksen saatavuus muodostaa kasvun pullonkaulan, kuvaa FiBAN ry:n puheenjohtaja Annukka Mickelsson tilannetta.

Yhdistys katsoo, että yksityisten startup-sijoitusten houkuttelevuutta lisäämällä voitaisiin hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa: luoda pysyviä työpaikkoja, tukea kansainvälistyvien yritysten kasvua sekä kiihdyttää globaaleja ongelmia ratkovia innovaatioita.

– Aikaisen vaiheen riskisijoittajilla on merkittävä rooli startup-ekosysteemin alkupäässä yritysten ensimmäisinä ulkopuolisina rahoittajina ja kasvun vauhdittajina. Ilman heitä monen yrityksen kehittyminen jäisi vaille tarvittavaa rahoitusta. Rahoituksen lisäksi riskisijoittajat laittavat alkuvaiheen yrityksiin aikaansa, osaamistaan ja verkostonsa, Mickelsson sanoo.

Start-up sijoituksille saatava yhdenvertainen verotus osakesäästötilin kanssa

Toimenpiteinä yhdistys ehdottaa yksityisten startup-sijoitusten verotusta tuotavaksi samalle tasolle osakesäästötilin kanssa, osakesäästötilin laajentamista listaamattomiin yrityksiin ja sen euromääräisen tason nostoa 200 000 euroon. Lisäksi FiBAN kritisoi niin sanottua exit-veroa eli arvonnousuveroa. Arvonnousuvero lisää yhdistyksen mukaan tarpeetonta verotaakkaa sekä ohjaa yrittäjiä perustamaan yrityksensä ulkomaille ja toisaalta ehkäisee ulkomaisten yritysten tuloa Suomeen.

– Suomessa tulisi päinvastoin luoda työkaluja siihen, että ulkomaille lähteneet suomalaiset tuntevat vetoa jatkossakin sijoittaa tänne ja että Suomi pysyy heille kiinnostavana pääomien sijoituspaikkana, Mickelsson sanoo. Rahoittaessaan aikaisen vaiheen kasvuyrityksiä yksityissijoittajat ottavat riskiä, jota mikään muu taho ei ota. Julkisen sektorin toimia tarvitaan, jotta yksityissijoittaminen olisi kiinnostavampaa yhä useammalle.

Ratkaisuja osaajapulaan – Suomelle oma startup-suurlähettiläs

Osaajapulaa torjumaan FiBAN esittää viranomaisprosessien nopeuttamista ja helpottamista esimerkiksi tunnistautumisen ja työluvan saamisen osalta sekä englannin ottamista PRH:ssa kolmanneksi asiointikieleksi. Aivovuotoa paikkaamaan yhdistys ehdottaa Suomelle startup-suurlähettilästä, joka yhdessä Team Finland -verkoston kanssa aktivoisi yrityksiä ja kasvuyrityssijoituksia ulkomailta Suomeen.

– Meidän tulee varmistaa, että Suomessa riittää tulevaisuudessakin hyviä yrityksiä, osaavaa työvoimaa sekä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Ulkomailla oleva suomalainen verkosto tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi. Lisäksi meidän on varmistettava, että suomalainen koulutus pysyy kansainvälisesti korkealaatuisena. Esimerkiksi yrittäjyyttä tulisi opettaa kaikilla asteilla, Mickelsson sanoo.

Startupeista talouden tukiranka”

Vuonna 2021 FiBANin jäsenet sijoittivat yhteensä 52,3 miljoonaa euroa 626 yritykseen. Valtaosa kasvurahasta virtasi yrityksiin, jotka saivat ensimmäisen sijoituskierroksensa. Yhdistyksen arvion mukaan jokainen sijoitettu miljoona tuottaa keskimäärin 19 uutta työpaikkaa.

– Menestyvät kasvuyritykset ovat Suomen talouden tulevaisuuden tukiranka. Me sijoittajat toivomme, että yritykset onnistuvat. Yksityissijoittamisen olosuhteita kehittämällä luodaan Suomeen monipuolinen elinkeinorakenne ja uusia lähtöjä talouden kasvuun, Mickelsson toteaa. 

Suomen enkelisijoittajaverkosto FiBAN perustettiin 2010 ja sillä on tänä päivänä yli 650 jäsentä. Yhdistyksen tehtävä on edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin kohtauttamalla rahoitusta hakevia startupeja ja yksityisiä rahoittajia sekä kouluttamalla yksityissijoittajien ammattikuntaa Suomessa.

– Olen äärimmäisen ylpeä siitä, miten FiBAN on onnistunut houkuttelemaan monipuolisesti uusia ihmisiä mukaan kasvattamaan tulevaisuuden menestystarinoita. Tehtävämme on siirtää verkostomme vankkaa osaamista eteenpäin uusille kiinnostuneille. Pelkästään viime vuonna koulutimme 130 yksityissijoittajaa, Mickelsson sanoo.