Työturvallisuus kärsii, mikäli samalla työpaikalla työskentelee usean eri työnantajan työntekijöitä, eikä työturvallisuusvastuista ole sovittu
Uutiset

Yksi työpaikka, monta työnantajaa, eikä tieto kulje – työturvallisuus kärsii

”Valvontahavaintomme osoittavat, että yhteisten työpaikkojen työsuojeluvastuut eivät ole hoidettu useilla työpaikoilla kovin kaksisesti. Keskeinen akilleenkantapää on yhteisen työpaikan eri toimijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku työsuojeluvastuista”, arvioi tarkastaja Laura Mäkilä.

Työturvallisuus kärsii, mikäli samalla työpaikalla työskentelee usean eri työnantajan työntekijöitä, eikä työturvallisuusvastuista ole sovittu. Tämä käy ilmi työsuojeluviranomaisten vuoden 2022 valvontatuloksista. Työsuojeluviranomaiset tekivät yhteisille työpaikoille viime vuonna 200 työsuojelutarkastusta. Työnantajille annettiin yli 300 toimintaohjetta ja kehotusta yhteisen työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Tarkastuksia tehtiin muun muassa teollisuuteen, kaivostoimintaan ja louhintaan, kuljetukseen ja varastointiin, rakentamiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, tukku- ja vähittäiskauppaan, majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä siivouspalveluihin.

”Työnantajille annettiin kehotuksia laittaa työturvallisuusasiat kuntoon muun muassa putoamisvaarasta, kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnista, terän suojaamisesta, työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista”, kertoo tarkastaja Laura Mäkilä.

Lisäksi huomauttamista oli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja opastamisessa, henkilönsuojainten käytössä ja työvälineiden toimintakunnon varmistamisessa.

Työturvallisuuslain mukaan yhteisen työpaikan työturvallisuudesta on huolehdittava keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella. Yhteisten työpaikkojen työturvallisuus lähtee ensisijaisesti turvallisuusjohtamisesta. ”Miten viestitään, miten vaarat tunnistetaan, miten työt suunnitellaan, miten varmistetaan perehdytys ja osaaminen. Nuo ovat olennaisia kysymyksiä, joihin on syytä vastata ja varmistaa, että yhteisten työpaikkojen turvallisuuskäytännöt toimivat”, tarkastaja Laura Mäkilä muistuttaa. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tulisi tehdä yleinen riskien arviointi omista työoloistaan. Alihankkijat ovat puolestaan velvollisia arvioimaan oman toimintansa riskit. Huolehtimisvelvoitteen mukaan eri toimijoiden on toimittava yhdessä ja tiedotettava toisilleen työturvallisuuteen vaikuttavista asioita.