Kuvassa auktorisoidut hautaustoimistot, vasemmalta Hannu ja Sari Koukkari Seinäjoelta, Elina ja Joni Alander Lahdesta ja Johanna Ainasoja Kaarinasta.
Uutiset

Ensimmäiset hautaustoimistot auktorisoitu Suomessa

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry käynnisti viime vuonna jäsenliikkeilleen auktorisointiohjelman. Auktorisointiohjelman myötä on tarkoitus tuoda esille hautaustoimiston kokonaisvaltainen ammattitaito ja erityisosaaminen hautausalalla. Auktorisointiohjelman suoritettuaan jäsenliike voi hakea auktorisointia Liitolta. Auktorisoidun hautaustoimiston status vakuuttaa asiakkaille, että he saavat parhaan mahdollisen ammattitaitoisen hautauspalvelukokonaisuuden yhdestä paikasta. Auktorisoitu hautaustoimisto on korkean ammattiosaamisen ja palvelun laadun merkki.

Ensimmäiset ohjelman suorittaneet hautaustoimistot auktorisoitiin 21.3.2023.

Auktorisointiohjelmassa varmistetaan yrityksen koulutus, suoritetaan koe ammattiosaamisesta, laaditaan laatukäsikirja, yrityksessä suoritetaan yrityskäynti sekä ulkoinen auditointi. Täytettyään kaikki osa alueet yritys voidaan hyväksyä auktorisoitavaksi. Liiton auktorisointiryhmä suorittaa tarkastukset auktorisoitavien yritysten osalta ja vaatimusten täyttyessä liittohallitus hyväksyy yrityksen auktorisoinnin.

Liittohallitus myöntää yritykselle oikeuden käyttää Liiton auktorisoidun hautaustoimiston merkkiä ja auktorisoitu hautaustoimisto -nimikettä.

Merkki ja nimike osoittavat, että yritys noudattaa toiminnassaan Suomen Hautaustoimistojen Liiton sääntöjä, eurooppalaisia hautausalan eettisiä ohjeita, eurooppalaista hautausalan standardia. Yrityksen henkilökunnan ja omistajien sekä johdon koulutustaso vastaa edellä mainituissa määriteltyä vaatimustasoa. Yrityksellä on korkealaatuinen ammattitaito, sen henkilöstö, toimitilat ja ajoneuvokalusto täyttävät auktorisoidulle hautaustoimistolle asetetun korkean vaatimustason ja yrityksellä on kokonaisvaltainen luotettavapalvelu pitäen sisällään kaikki hautauspalveluun liittyvät tuotteet sekä palvelut oheispalveluineen.   

Auktorisoidut hautaustoimistot ovat

  • Kaarinanseudun Hautaustoimisto
  • Lahden Hautauspalvelu
  • Seinäjoen Hautaustoimisto/Seinäjoen hautaus- ja juhlapalvelut Oy