Yrittäjyyskasvatus
Viime aikoina tutkijat ovat myös huolestuneet yrittäjyyskasvatuksen yksipuolistumisesta, eli yritetään samoja valmiita malleja kaikille. Vakiomuotoinen opetus ei kuitenkaan sovi kaikille lapsille ja nuorille eikä se jätä tilaa opettajan ja oppijoiden omalle pohdinnalle.
Uutiset

YES-verkosto julkaisi päättäjille yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaan

Yrittäjyyskasvatus ei ole vain liiketoimintaosaamisen opettamista, vaan joka luokka-asteelle suunnattua asennekasvatusta. YES-verkoston verkossa julkaisema yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas antaa eduskuntavaaliehdokkaille, nykyisille kansanedustajille ja muille päättäjille päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta.

YES-verkoston Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaan voi lukea osoitteessa yesverkosto.fi/selviytymisopas.

– Suomi on kansainvälisesti yrittäjyyskasvatuksen kärkimaita, mutta siitä huolimatta yrittäjyyskasvatus ei kuitenkaan toteudu Suomessa vielä tasapuolisesti. Lasten ja nuorten saama yrittäjyyskasvatus vaihtelee paikkakunnasta ja kouluasteesta riippuen. Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet ovat paikoin myös yksipuolisia, eivätkä ne sovi jokaiselle oppijalle, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaasta päättäjä voi nopeasti lukea, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle.

– Useiden tutkimusten mukaan nuorten yrittäjyysinto on ollut kasvussa 2010-luvulta lähtien. Tuoreimman Opiskelijabarometrin mukaan noin 34 % korkeakouluopiskelijoista ilmoitti olevansa halukas toimimaan yrittäjänä valmistumisensa jälkeen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 31 prosenttia. Alemmilla kouluasteilla luvut ovat vielä suuremmat, esimerkiksi vuoden 2019 Nuorisobarometri-tutkimuksen mukaan jopa 58 % haluaisi kokeilla yrittäjyyttä jossain vaiheessa työuraansa.

Sama malli ei toimi kaikille eikä jätä tilaa pohdinnoille

Selviytymisoppaassa pureudutaan myös lyhyesti, miksi yrittäjyyskasvatus ei Suomessa paikoin toteudu ja miten yrittäjyyskasvatuksesta voi saada vaikuttavampaa.

– Yrittäjyyskasvatus on edelleen liian usein yksittäisiä, muusta opetuksesta irrallisia toimenpiteitä tai yrityksen perustamisen opettamista. Viime aikoina tutkijat ovat myös huolestuneet yrittäjyyskasvatuksen yksipuolistumisesta, eli yritetään samoja valmiita malleja kaikille. Vakiomuotoinen opetus ei kuitenkaan sovi kaikille lapsille ja nuorille eikä se jätä tilaa opettajan ja oppijoiden omalle pohdinnalle.

Päättäjien ymmärrettävä yrittäjyysjavatuksen merkitys

YES-verkoston yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas esittelee keinoja, joiden avulla yrittäjyyskasvatuksesta saa suunnitelmallisempaa, koordinoidumpaa ja vaikuttavampaa.

– Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettu yrittäjyyskasvatus synnyttää arvoa yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on, että päättäjät ymmärtävät yrittäjyyskasvatuksen merkityksen yritteliään yhteiskunnan rakentajana ja elinvoiman vahvistajana, Lehtonen sanoo.

YES-verkosto yrittäjyyskasvatuksen verkostotoimijana tehnyt pitkään paikallisesti ja valtakunnallisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämis- ja koordinointityötä.

– Tällä hetkellä keräämme kentältä tietoa siitä, miten yrittäjyyskasvatusta pitäisi kansallisesti kehittää tulevina vuosina ja julkaisemme tänä syksynä myös YES-verkoston tavoitteet hallitusohjelmaan 2023–2027.

YES – yrittäjyyskasvatuksen suunnannäyttäjä

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto. YES-verkosto yhdistää eri toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta. YES tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille. YES-verkoston toimintaa koordinoi Valtakunnallinen YES ry, jonka jäsenyys on avoin kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille. http://yesverkosto.fi