Mika Vilpo on vuoden vapaaehtoinen pelastaja. Kuva: Katri Lehtola
Uutiset

Vuoden vapaaehtoisen pelastajan tunnustus Mika Vilpolle Turkuun

Vilpon rakentaman sähköisen järjestelmän avulla yli 750 vapaaehtoista on saatu rekrytoitua ja ohjattua tehtäviin Varsinais-Suomessa.

Mika Vilpo palkitaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) vuoden vapaaehtoisena pelastajana. Tunnustuksen myöntää Vapepan keskustoimikunta.

Vilpo on korona-aikana koordinoinut ansiokkaasti vapaaehtoistoimintaa Varsinais-Suomessa. ICT-konsulttina työskentelevä Vilpo on rakentanut sähköisen järjestelmän, jonka avulla vapaaehtoisia on saatu rekrytoitua ja ohjattua tarvittaviin tehtäviin. Järjestelmän avulla pystytään myös seuraamaan tehtävien toteutumista ja tilastoimaan ne.

Uutta järjestelmää ovat hyödyntäneet myös kunnat, jotka ovat sen kautta pyytäneet Punaisen Ristin koordinoimalta vapaaehtoisten verkostolta apua muun muassa ikäihmisten voinnin kartoittamiseen, monikieliseen koronatiedottamiseen ja ikäihmisten asiointiavun järjestämiseen. Järjestelmää tullaan käyttämään myös muissa viranomaistoimintaa tukevissa avustustehtävissä.

– Järjestöjen voimavara tukea yhteiskuntaa pohjautuu vapaaehtoisten monipuoliseen osaamiseen, jota he käyttävät auttamisen halusta yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, kuvaa Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

Tunnustuksen saava Vilpo on ollut mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa 22 vuotta Suomen Punaisen Ristin kautta. Tällä hetkellä hän toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tilannejohtajana ja kouluttajana sekä vastaa Punaisen Ristin Turun osaston ensiapuryhmätoiminnasta ja valmiudesta.

– Mika Vilpo on meille kaikille innostava esimerkki siitä, kuinka omaa ammattiosaamistaan voi käyttää yhteiseen hyvään vapaaehtoistoiminnassa, jatkaa Virtanen.