Ilmakuva Yliopistonmäeltä. Kuva: Turun yliopisto
Uutiset

Kiinteistöneuvos Heikki Vaiste lahjoittaa tuotantotalouden professuurin Turun yliopistoon

Tuotantotalouden professuuri sijoittuu tekniikan ja kauppatieteiden rajapintaan. Uusi professuuri vahvistaa yliopiston teknistaloudellista osaamista ja edistää yliopiston strategisia tavoitteita. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.

Turun yliopiston tekniikan kokonaisuus on laajentunut nopeasti ja vuoden alussa toimintansa aloittanut teknillinen tiedekunta panostaa yritysyhteistyön lisäksi yhteistyöhön monitieteisen yliopiston sisällä. Tuotantotalous on jo toinen lahjoitusprofessuurina saatu osaamisalue, joka kohdistuu vankasti teknillisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetusalueiden välimaastoon. Kiertotalouden professuurin perustamiseksi yliopisto sai lahjoituksen paikallisilta organisaatioilta kesäkuussa 2021. Uusi tuotantotalouden professuuri sijoittuu teknilliseen tiedekuntaan.

– Turun yliopisto on tärkeä eri alojen yrityksille. Tekniikkaa ja taloutta ei voi reaalimaailmassa erottaa toisistaan, siksi niitä pitää tutkia ja opettaa yhdessä. Tahdon lahjoituksellani edesauttaa mahdollisuuksieni mukaan Turun yliopiston kehittymistä kilpailukykyiseksi tuotantotalouden sektorilla ja rohkaista yliopistoa entistä aktiivisempaan rooliin yhteiskunnan ja yritysten talouden vaikuttajana, kertoo kiinteistöneuvos Heikki Vaiste.

Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula esittää kiitoksensa kiinteistöneuvos Heikki Vaisteelle professuurista, joka yhdistää tekniikkaa ja taloutta. Lahjoitusprofessuuri osuu strategisesti tärkeään osaamisalueeseen ja edistää samalla merkittävästi koko yliopiston vaikuttavuutta, hän lisää, ja toivoo samalla, että kiinteistöneuvos Vaisteen esimerkki kannustaisi myös muita yliopiston kumppaneita tukemaan kansainvälisesti merkittävää Turun yliopistoa.

– Tuotantotalouden opetus tuodaan sekä kauppatieteiden että tekniikan opiskelijoiden ulottuville. Tuotantotalous on teknilliselle tiedekunnalle uusi merkittävä tutkimus- ja opetusala, joka vahvistaa tiedekuntiemme välistä yhteistyötä entisestään, toteavat teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi ja Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund yhdessä. Turun yliopisto on saanut tekniikan laajennukseensa jo kaksitoista lahjoitusprofessuuria. Niillä on iso merkitys Turun yliopiston kansainvälisesti arvostetulle tutkimukselle ja opetuks