Vuoden ensimmäiset maataloustuet maksetaan huhtikuussa. Kansallisia kotieläintukia, kasvihuonetuotannon tukia, ympäristösopimuksia ja puutarhatuotteiden varastointitukia maksetaan yhteensä noin 164,5 miljoonaa euroa.
Uutiset

Vuoden ensimmäiset maataloustuet maksuun huhtikuussa

Vuoden ensimmäiset maataloustuet maksetaan huhtikuussa. Kansallisia kotieläintukia, kasvihuonetuotannon tukia, ympäristösopimuksia ja puutarhatuotteiden varastointitukia maksetaan yhteensä noin 164,5 miljoonaa euroa.

Ruokavirasto maksaa ensimmäisiä vuonna 2023 haettuja tukia huhtikuusta alkaen. Kaikkiaan maksuun tulee yhteensä noin 164,5 miljoonaa euroa vuoden 2023 tukien ennakoita sekä vuoden 2022 tukien loppumaksuja.

Kasvihuonetuotannon tuesta maksetaan vuoden 2023 tuen ennakko. Ennakkona maksetaan noin 90 prosenttia tuen määrästä. Tukea maksetaan yhteensä noin 22,1 miljoonaa euroa. Ennakon maksaminen alkaa 20.4. ja loppuosa maksetaan lokakuussa 2023.

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2023 ennakoita maksetaan eläintiloille yhteensä noin 107,1 miljoonaa euroa. Kansalliset kotieläintuet maksetaan 27.4. alkaen. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakon osuus on noin 90 prosenttia tuen määrästä. Pohjoista nauta-, kuttu- ja uuhitukea maksetaan ennakkona noin 80 prosenttia tuen määrästä. Samalla maksetaan kansallisten kotieläintukien vuoden 2022 loppumaksut, yhteensä noin 30,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 puutarhatuotteiden varastointituki maksetaan yhdessä osassa. Tukea maksetaan yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa 27.4. alkaen.

Ympäristösopimusten vuoden 2022 korvausten loppuosat (noin 15 %) maksetaan kosteikon hoitosopimuksista ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksista. Korvauksia maksetaan noin 2,6 miljoonaa euroa. Korvaukset ympäristösopimuksista maksetaan 27.4. alkaen. Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen hoitosopimuksista vuoden 2022 korvausten loppuosat maksetaan kesäkuussa 2023.

Tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)