Jätehuolto
Ehdotettuihin taksamuutoksiin on yleinen vaikutusmahdollisuus 4.–21.11.2022, jolloin taksasta voi jättää kirjallisia mielipiteitä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.
Uutiset

Vuoden 2023 jätetaksa on tulossa käsittelyyn Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa – mahdolliset mielipiteet jätettävä 21.11. mennessä

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päivittää jätetaksaa. Tavoitteena on saada yhtenäiset tyhjennysmaksut kierrätettäville jätteille Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta-alueella. Myös perusmaksun maksuluokkia uudistetaan. Taksasta voi jättää kirjallisen mielipiteen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle 21.11.2022 mennessä.

Jätehuollon perusmaksun maksuluokkiin ehdotetaan muutosta, joka huomioi uudet jäteasetuksen mukaiset kiinteistöittäiset erilliskeräysvelvoitteet. Aiempi rakenne perustui jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteisiin, jotka jätelain muutoksen myötä tulee uusia. Lisäksi perusmaksua ehdotetaan korotettavan siten, että maksutulo kattaa kokonaisuudessaan tuotetut lakisääteiset palvelut. Aiemmin näiden palveluiden tuottamiseen jouduttiin käyttämään myös polttokelpoisesta jätteestä kerättyjä jätemaksuja. Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa.

Kierrättäville jätteille yhtenäiset tyhjennysmaksut koko alueella

Taksaluonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön koko alueella yhtenäiset kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä koskevat maksut, kun keräysvelvoite tulee voimaan ja kunnan järjestämä kiinteistöittäinen kuljetus alkaa vuosien 2023–2024 aikana. Kierrätettävien jätteiden, eli lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausten ja pienmetallin sekä biojätteen, erilliskeräysvelvoitteet koskevat taajamissa sijaitsevia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä. Kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäisistä erilliskeräysvelvoitteista ja näiden kiinteistöittäisen kuljetuksen siirtymisestä kunnan järjestämäksi palveluksi säädetään jätelaissa ja -asetuksessa.

Kustannusten nousua pyritään hillitsemään

Jätehuollon järjestämisen kokonaiskustannukset nousevat polttoaineiden, sähkön ja eri materiaalien hinnan korotusten vuoksi. Indeksikorotukset näkyvät taksaehdotuksen kuljetusmaksuissa 0–14 prosentin korotuksina. Pakkausjätteiden kuljetusmaksuja ei tarvinnut nostaa onnistuneiden kilpailutusten ansiosta. Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksuihin on tullut korotuksia jätevedenpuhdistamoiden kohonneiden kustannusten sekä eräiden alueen pienempien jätevedenpuhdistamoiden sulkemisesta aiheutuvien kuljetuskustannusten vuoksi. Jätehuollon kustannusten nousua pystytään kuitenkin hillitsemään edullisella jätteen käsittelyllä Lounavoiman jätevoimalassa, voimalan tuottaman sähkön myyntituotoilla ja onnistuneilla kilpailutuksilla.

Mahdollisuus esittää mielipide

Ehdotettuihin taksamuutoksiin on yleinen vaikutusmahdollisuus 4.–21.11.2022, jolloin taksasta voi jättää kirjallisia mielipiteitä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.