Tilastokeskus
Tuontivoittoisimpia tavaralajeja olivat raakaöljy, kivihiili ja koksi, raakapuu sekä malmit ja rikasteet. Vientivoittoisimpia tavaralajeja olivat sahatavara, paperi, lannoitteet, sellu, puuhioke ja jätepaperi sekä vaneri ja muut puulevyt.
Uutiset

Merikuljetusten määrä väheni 10 % syyskuussa 2022

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2022 syyskuussa yhteensä 7,3 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset vähenivät edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna 10 %. Vienti väheni 15 % ja oli 3,7 miljoonaa tonnia. Tuonti väheni 4 % ja oli 3,6 miljoonaa tonnia. Matkustajaliikenteessä kuljetettiin 1,0 miljoonaa henkilöä, joka oli 67 % koronapandemiaa edeltävästä tasosta.

Tilastokeskus

Suurin osa merikuljetuksista oli syyskuussa kappaletavaran kuljetuksia

Kappaletavaraa kuljetettiin yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia. Kappaletavaran tuonti oli 0,7 miljoonaa tonnia sekä vienti 0,7 miljoonaa tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin öljytuotteita 1,0 miljoonaa tonnia sekä raakaöljyä 0,6 miljoonaa tonnia.

Tuontivoittoisimpia tavaralajeja olivat raakaöljy, kivihiili ja koksi, raakapuu sekä malmit ja rikasteet. Vientivoittoisimpia tavaralajeja olivat sahatavara, paperi, lannoitteet, sellu, puuhioke ja jätepaperi sekä vaneri ja muut puulevyt.

Tavaroiden kuljetusten määrillä mitattuna suurimmat satamat olivat järjestyksessä Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Raahe ja Rauma.

Konteissa ja kuljetusvälineissä kuljetettiin yhteensä 2,3 miljoonaa tonnia eli 32 % merikuljetusten kokonaismäärästä. Kuljetusvälineissä tavaroita kuljetettiin 1,4 miljoonaa tonnia ja konteissa 0,9 miljoonaa tonnia.

Kuljetusvälineissä kuljetetuista tavaroista 0,8 miljoonaa tonnia kuljetettiin kuorma-autoissa, 0,6 miljoonaa tonnia perävaunuissa ja 0,04 miljoonaa tonnia muissa kuljetusvälineissä. Tavarankuljetukseen käytettyjen kuljetusvälineiden lisäksi kuljetettiin 159 264 kappaletta matkustajien henkilöautoja ja 2 392 linja-autoa.

Kontteja kuljetettiin yhteensä 67 862 kappaletta, joka vastaa 121 073 TEU-yksikköä.

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin syyskuussa 2022 yhteensä miljoona henkilöä

Suomen ja Viron välillä matkusti 502 110 henkilöä, Suomen ja Ruotsin välillä 439 831 henkilöä sekä Suomen ja Saksan välillä 14 793 henkilöä. Vuoden 2021 syyskuuhun verrattuna matkustajien määrä nousi 51 %. Vuoden 2019 syyskuuhun verrattuna matkustajia oli kuitenkin vain 67 %. Syyskuussa 2022 Suomeen saapui 26 531 ulkomaisten risteilyalusten matkustajaa.