Simo Rosendahl (kuvaaja Roni Lehti)
Uutiset

VSP teki merkittävän tulosparannuksen

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 21,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta hieman, mutta liikevoitto parani sen sijaan merkittävästi nousten 1,6 miljoonaan euroon eli 7,5 prosenttiin liikevaihdosta. Yhtiön vakavaraisuus on säilynyt vahvana. Taseen loppusumma oli viime tilikauden lopussa 31 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste lähes 83 prosenttia. Yhtiö työllisti tilikauden aikana keskimäärin noin 400 työntekijää. Investointeja yhtiö teki viime tilikaudella 2,3 miljoonalla eurolla ja ne rahoitettiin aiempien vuosien tapaan kokonaan tulorahoituksella. Hyvä tuloskehitys näkyy positiivisesti myös yhtiön osingonjaossa. Toukokuun 8. päivänä pidetty yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2023 osinkoa yli 400 000 euroa.

– Viime tilikausi oli haasteellinen, mutta markkina-asemamme säilyi vakaana. Onnistuimme loppuvuoden aikana parantamaan tuloskehitystä kaikilla liiketoiminta-alueillamme epävarmasta taloussuhdanteesta huolimatta, joten voimme olla viime vuoden kokonaistulokseen varsin tyytyväisiä, toteaa yhtiön toimitusjohtajana syyskuussa 2023 aloittanut Simo Rosendahl.

Kasvu muuttuneissa olosuhteissa edellyttää vastuullisuutta ja uudistumista

Lähes 90 prosenttia VSP:n liikevaihdosta syntyy palvelujen myynnistä yrityksille, joille yhtiö tarjoaa ulkoistettua asiakaspalvelua sekä IT- ja tietoliikennepalveluja. Globaalin maailmantilanteen synnyttämä epävarmuus ja heikentynyt taloussuhdanne ympäri Eurooppaa asettavat haasteita jatkuvalle kasvulle, mutta samaan aikaan yhtiö näkee toimintaympäristön muutoksissa myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Rosendahlin mukaan mitatusti vahva asiakastyytyväisyys, korkea henkilöstötyytyväisyys sekä päivitetty strategia luovat vankan perustan yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamiselle myös muuttuneissa olosuhteissa.

– Tekoäly on tullut vahvasti mukaan ulkoistettuun asiakaspalveluun, pilvipalvelujen kasvu jatkuu voimakkaana ja kyberturvallisuutta lisäävien palvelujen tarve yrityksissä on suurempi kuin koskaan aiemmin. Kapasiteetiltaan yhä tehokkaampien tietoliikenneyhteyksien voimakkaasti kasvava kysyntä avaa meille kasvumahdollisuuksia edelleen sekä kuluttajille että yrityksille tarjottavien valokuitupalvelujen markkinassa. Olemme tunnistaneet toimintaympäristössämme tapahtuneet voimakkaat muutokset ja päivittäneet strategiamme sen mukaisesti. Menestyminen edellyttää, että kykenemme myös uudistumaan tarvittavilta osin.

VSP:n tavoitteena on tuottaa Suomen parasta asiakaspalvelua ja olla Länsi-Suomen halutuin IT-ratkaisujen ja tietoliikennepalvelujen toimittaja. Haastavasta taloussuhdanteesta huolimatta yhtiön tuloskehitys on ollut suotuisaa myös kuluvan tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

– Vastuullisuus on toimintamme kulmakivi ja vakavaraisena yhtiönä meillä on kykyä panostaa sekä tarvittavaan teknologiakyvykkyyteen että osaamisen jatkuvaan kehittämiseen päästäksemme tavoitteisiimme. Kasvollinen palvelu ja asiakkaidemme liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ovat vahvuuksiamme, joilla olemme menestyneet jo lähes 130 vuotta ja näihin vahvuuksiin nojaamme myös tulevaisuudessa.

VSP:n ulkoistettu asiakaspalvelu (kuvaaja Roni Lehti)