Vuonna 2025 teollisuus kasvaa noin prosentin, palvelualat kahden prosentin ja rakentaminen 2,5 prosentin vauhtia. Kotitalouksien ostovoiman vahvistuminen viime vuonna on auttanut yksityisiä palvelualoja pysymään lievässä kasvussa, mikä jatkuu myös kuluvana vuonna.
Uutiset

Etla ennustaa: Teollisuustuotanto kääntyy kasvuun ensi vuonna, mutta teollisuuden ja rakentamisen huteruus painaa palveluita vielä tänä vuonna

Teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäys supistuu vielä tänä vuonna, ja alojen heikkous heijastuu myös osaan yksityisistä palveluista. Etlan tuoreen toimialakohtaisen ennusteen mukaan teollisuustuotannossa tapahtuu kuitenkin käänne kasvuun ensi vuonna ja rakennusalakin elpyy hitaasti. Koko talouden arvonlisäys yltää tänä vuonna lähes viime vuoden tasolle, ja kasvaa noin 1,5 prosenttia seuraavana kahtena vuotena. Vuonna 2025 teollisuus kasvaa lähes prosentin, palvelualat pääsevät noin kahden prosentin kasvuun, ja rakentaminen yltää 2,5 prosenttiin. 

Kevään 2024 Suhdanne-ennusteessa Etla arvioi heikon alkuvuoden painavan kuluvan vuoden talouskasvun 0,3 prosenttiin. Ensi vuonna bkt:n kasvu yltää jo 1,4 prosenttiin. Vuonna 2025 teollisuus kasvaa noin prosentin, palvelualat kahden prosentin ja rakentaminen 2,5 prosentin vauhtia. Kotitalouksien ostovoiman vahvistuminen viime vuonna on auttanut yksityisiä palvelualoja pysymään lievässä kasvussa, mikä jatkuu myös kuluvana vuonna. 

Teollisuuden tuotannon supistuminen on laaja-alaista, päätoimialoista metsäteollisuus supistuu jo kolmatta vuotta peräkkäin ja kemianteollisuuden alamäki jatkuu koko ennustehorisontin eli vuoteen 2026 saakka. Myös metalliteollisuus painuu tänä vuonna lähes 5 prosenttia miinukselle. Metsäteollisuus Suomessa kärsi myös eniten kevään pitkästä poliittisesta lakosta, sähkö- ja elektroniikkateollisuus puolestaan kärsii edelleen heikosta viennistä Aasiaan. Alan arvonlisäys kasvaa vasta ensi vuonna.   

– Merkille pantavaa on, että palveluala kokonaisuudessaan on pysynyt pienessä kasvussa, vaikka suhdanne on heikentynyt. Palveluiden osuus Suomen talouden arvonlisäyksestä on niin suuri, että ne kompensoivat jalostustoimialojen supistumisen lähes kokonaan, sanoo Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti.  

Kuvio 1. Arvonlisäys toimialoittain

Kaupan näkymät kuulaammat – alvin korotuksesta huolimatta 

Palvelualojen kasvu jää noin puoleen prosenttiin jo toisena peräkkäisenä vuotena. Viime vuonna palveluiden kasvua jarruttivat kauppa, kuljetus ja varastointi sekä rahoitus- ja vakuutusala. Tänä vuonna yksityisten palvelualojen näkymät ovat hieman valoisammat, kun kysyntä elpyy vuoden mittaan.  

Kaupan alalla näkymät ovat heikoimmat tukkukaupassa, jota painaa jalostuksen, erityisesti rakentamisen heikko tilanne ja riski elpymisen viivästymisestä. Vähittäiskaupan näkymiä parantaa kotitalouksien yhä vahvistuva ostovoima.  

– Ostovoimaa tosin hieman heikentää tänä vuonna voimaan astuva arvonlisäveron kiristys. Ensi vuonna kuitenkin kotitalouksien lisääntyvä kulutus tukee vähittäiskauppaa, ja talouden yleinen elpyminen tukkukauppaa, toteaa Etlan tutkija Ville Kaitila

Hotelli- ja ravintola-alan arvonlisäys kasvoi vielä viime vuoden alkupuolella reippaasti, mutta kehitys heikkeni vuoden loppua kohti. Kuluvana vuonna alan arvonlisäys vähenee keskimäärin viime vuodesta. Ravintolapalvelujen kysyntää on vähentänyt yleinen hintojen nousu, kun taas Suomeen suuntautuvan matkailun hidas palautuminen on näkynyt majoituspalveluiden vielä heikohkona kysyntänä.   

Rakentaminen elpyy – mutta hitaasti 

Rakentamisen arvonlisäys supistui viime vuonna runsaat 8 prosenttia ja supistuu vielä lievästi tänäkin vuonna. Rakentaminen lähti hiipumaan jo vuoden 2022 alkupuolella ja korkea korkotaso on syventänyt ja pidentänyt rakentamisen laskusuhdannetta merkittävästi. Vuosina 2025 ja 2026 Etla ennustaa rakennusalan taas kasvavan selvästi.  

– Korkojen lasku ensi kuussa näyttää yhä todennäköisemmältä ja rakennuskustannusten kasvu näyttää pysähtyneen. Myös rakentamiseen myönnettyjen lupien määrä alkaa viimeisimpien tietojen mukaan kääntyä hiljalleen kohti kasvua. Rakentaminen ei kuitenkaan palaudu nopeasti aiemmalle korkealle tasolleen vaan palautuminen on hidasta aiempaa korkeamman reaalikoron takia, arvioi Etlan tutkija Sakari Lähdemäki.  

Kevään 2024 Suhdanne Toimialat perustuu Etlan maaliskuun Suhdanne-ennusteessa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemia- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä suurin osa yksityisestä palvelusektorista.