Kun vuokrasopimus päätetään sopimalla, voivat osapuolet sopia päättymisajankohdasta vapaasti. Samalla voidaan sopia myös muista päättämisen ehdoista.
Uutiset

Voiko vuokrasopimuksen päättää aiemmin?

Vuokrasuhteissa, kuten muissakin sopimussuhteissa, on pääsääntönä sopimusvapaus. Sopimusvapaus koskee myös vuokrasuhteen päättämistä. Jos molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että vuokrasuhde olisi syystä tai toisesta aihetta päättää, voidaan se aina tehdä yhdessä sopimalla siitä perinteisen irtisanomisen sijaan.  Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Saara Penttilä avaa tarkemmin, mistä tässä usein unohdetussa vuokrasuhteen päättämiskeinossa on kysymys.

Kun tiedot uusista opiskelu- ja työpaikoista kilahtavat sähköpostiin heinä-elokuussa, käyvät vuokramarkkinat kuumina. Tällaisissa tilanteissa voi usein olla tarve päättää vanha ja aloittaa uusi vuokrasopimus nopeammin, kuin mitä irtisanomisajat antaisivat myöden. Myös yllättävä remontti tai muu elämänmuutos voi edellyttää asumiskuvioiden nopeaa uudelleenjärjestelyä. Tällöin vuokrasuhteen voi päättää yhteisymmärryksessä haluttuun ajankohtaan.

Kun vuokrasopimus päätetään sopimalla, voivat osapuolet sopia päättymisajankohdasta vapaasti. Samalla voidaan sopia myös muista päättämisen ehdoista. Esimerkiksi korvausten maksaminen puolin tai toisin voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa sopimus päättyy aiemmin, kuin sen alun perin piti.  

– Elämä voi joskus yllättää, eikä unelmien asuntoon voikaan jäädä niin pitkäksi aikaa, kuin alun perin tuli luvattua. Tällaisestakin tilanteesta voidaan päästä ulos sopuisissa merkeissä sopimalla asioista yhdessä, lakimies Saara Penttilä neuvoo. 

Vuokrasopimus voidaan päättää yhdessä sopimalla riippumatta siitä, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Sopimalla päättäminen voi tulla kyseeseen myös ali- ja jälleenvuokrauksessa, kuten myös liikehuoneistojen vuokrasuhteissa. 

Vuokrasuhteen päättämisestä kannattaa sopia kirjallisesti 

Vaikka osapuolet päättäisivät vuokrasopimuksen hyvässä yhteisymmärryksessä, kannattaa siitä laatia erillinen kirjallinen sopimus. Päättämissopimuksessa on hyvä mainita, mitä vuokrasuhdetta se koskee ja yksilöidä myös sen osapuolet. Lisäksi siinä on mahdollista avata myös sopimuksen päättämiseen johtaneita tapahtumia ja syitä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan yksinkertaisimmillaan asiakirja sisältää tiedot osapuolista, päätettävästä sopimuksesta sekä sen sovitusta päättymisajankohdasta. 

Kirjallisessa muodossa sopiminen on hyödyksi molemmille osapuolille, sillä näin molemmat voivat varmistua siitä, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös mustaksi valkoiselle. Näin voidaan välttää jälkikäteiset erimielisyydet ja turhat riidat. Sopimus on hyvä laatia selvään ja yksinkertaiseen muotoon. 

 – Juridisia korulauseita ei kannata lähteä muotoilemaan, vaan pääasia on, että osapuolten tahtotila käy paperista mahdollisimman selkeästi ilmi, Penttilä toteaa.