Kuva: VAMK/Kasper Dalkarl
Uutiset

Vetytalous tulee – VAMK ja Turun AMK kouluttavat vetyteknologian osaajia

Vedystä kaavaillaan energia- ja kestävyyskriisin ratkaisijaa ja Suomessakin on alettu panostamaan vetyinvestointeihin enenevissä määrin. Energiantuotannon rakennemuutos kohti päästöttömiä energiaratkaisuja luo kysyntää vetytalouteen liittyvälle koulutukselle. Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhdessä verkossa järjestämä maksuton Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus vastaa osaltaan näihin osaamistarpeisiin.

Helmikuussa Suomen hallitus hyväksyi periaatepäätöksen vedystä. Periaatepäätöksen mukaan Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030. Jo tällä hetkellä Suomeen on suunnitteilla parisenkymmentä vihreään tai päästöttömään vetyyn liittyvää investointia.

”Vihreällä vedyllä tarkoitetaan uusiutuvalla energialla, eli esimerkiksi aurinko- tai tuulivoimalla valmistettua vetyä. Tuuli- ja aurinkopuistojen rakentamistahti kiihtyy Suomessa, mikä tarjoaa edullista sähköä vihreän vedyn tuotantoon”, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun yliopettaja Ossi Koskinen.

Turun AMK ja Vaasan AMK aloittavat yhteisen vetytalouteen liittyvän koulutuksen, jonka tarkoituksena on vastata energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan vihreässä siirtymässä. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

“Vihreä vety on miljardien investointimahdollisuus Suomelle. Siksi on tärkeää, että me koulutamme etulinjassa uusia vetytalouden osaajia”, sanoo Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja ja koulutusvastaava Tommi Paanu.

”Yhdessä olemme enemmän, joten on hienoa toteuttaa koulutus yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa”, lisää Koskinen.

Koulutus suunnattu työelämässä oleville

Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutuksen toteutuksia on yhteensä kolme, joista ensimmäinen alkaa syksyllä 2023. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Osallistujille maksuttoman koulutuksen tavoitteena on vahvistaa vetytalouden osaamista antamalla kokonaiskuva vedyn hyödyntämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Koulutuksessa käsitellään vedyn valmistusta ja käyttöä, sähköenergian tuotantoa ja hankintaa, vedyn kuljetusta ja varastointia, synteettisten polttoaineiden valmistusta sekä vetytalouden ympäristönäkökohtia.

Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia ja opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta 5 opintopisteen jaksosta. Osallistujan on mahdollista suorittaa koko koulutus tai valita itseään hyödyntäviä opintojaksoja.

“Koulutus on suunnattu jo työelämässä oleville ihmisille, joita vetytalous kiinnostaa. He voivat esimerkiksi työskennellä tai tulla pian työskentelemään vetytalousasioiden kanssa muun muassa suunnittelutehtävien kautta”, sanoo Paanu.

”On hienoa tarjota korkeatasoista koulutusta, joka on osallistujille maksutonta. Toivottavasti moni löytää tämän hyödyllisen koulutuksen”, iloitsee Koskinen.

Haku koulutukseen alkaa 24. huhtikuuta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Koulutuksesta voi lukea lisää Vaasan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.