Työeläkeote on ollut jo pitkään helposti saatavilla työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa tai Työeläke.fi-sivustolla. Moni ei silti käytä palveluja tai edes tiedä työeläkeotteen olemassaolosta.
Uutiset

Verkossa oleva työeläkeote tunnetaan huonosti

Työikäisen kannattaa tarkistaa työeläkeotteensa verkossa noin kerran vuodessa. Otteen säännöllisellä tarkistamisella voi varmistaa ansiotietojensa oikeellisuuden, seurata työeläkkeen vuosittaista kertymistä ja myös arvioida tulevan eläkkeensä suuruutta. Verkon työeläkeote tunnetaan silti varsin huonosti.

Työeläkeote on ollut jo pitkään helposti saatavilla työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa tai Työeläke.fi-sivustolla. Moni ei silti käytä palveluja tai edes tiedä työeläkeotteen olemassaolosta.

Vuoden 2022 Eläkebarometri-tutkimuksen mukaan verkon sähköinen työeläkeote tunnetaan melko huonosti. 49 prosenttia kyselyyn vastanneista työikäisistä oli tarkistanut otteensa verkossa. Yli puolet tarkistamatta jättäneistä sanoi syyksi, etteivät he tienneet otteen olemassaolosta. Neljännestä asia ei sillä hetkellä kiinnostanut. 

Kattavamman työeläkeotteen tarkistaminen onnistuu kätevästi verkossa

Työeläkeotteen saavat kaikki 18–67-vuotiaat, joilla on työeläkelakien mukaan vakuutettua ansiota tai etuustietoa Suomessa. Työeläkeote lähetetään yksityisellä sektorilla työskenteleville paperisena postitse kolmen vuoden välein. Julkisella puolella paperinen ote lähetetään pääsääntöisesti vain kerran, noin viisi vuotta ennen eläkeikää. 

Verkkopalvelun työeläkeote on tiedoiltaan paperista otetta selvästi kattavampi, sillä se sisältää henkilön koko työhistorian. Paperisessa otteessa näkyy vain kuuden viime vuoden tiedot. Ote verkossa on myös ajantasaisempi eli lähes reaaliaikainen. Työeläkelaitosten verkkopalveluista löytyy lisäksi otetta täydentäviä muita palveluja kuten erilaisia eläkelaskureita. 

Otteen tarkistaminen verkossa siirtää paperisen otteen tuloa tuonnemmaksi. Henkilö voi myös valita, ettei enää halua paperista otetta.

Työeläkeote näyttää tähän mennessä kertyneen eläkkeen

Työeläkeotteelle on koottu tiedot työsuhteista, yrittäjäjaksoista ja etuuksista, joista on kertynyt työeläkettä. Työeläkeotteella näkyy tähän mennessä kertyneen eläkkeen kokonaismäärä. 

Työeläkeote kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Sen avulla voi varmistaa, että työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen tiedot sekä ansiot ovat oikein tulevaa eläkkeen laskentaa varten. Tieto omasta työeläkkeestä on myös tärkeä osa oman talouden suunnittelua. Tulevan eläkkeen suuruus ei tällöin tule yllätyksenä. 

Eläkepäivä-kampanja kannustaa tarkistamaan työeläkeotteensa

Eläketurvakeskuksen Eläkepäivä-kampanjan tarkoituksena on kannustaa työikäisiä tarkistamaan verkossa oma työeläkeotteensa. Kampanjan pääkohderyhmänä ovat yli 40-vuotiaat työikäiset.

Samalla kukin voi myös miettiä omaa talouttaan ja tulevaa eläkettään. Näyttääkö se omiin tarpeisiin riittävältä, ja mitä asialle vielä voi tehdä: tarvitaanko enemmän ansioita, lisäsäästämistä tai voisiko jatkaa työuraa vähän pidempään?

Oman työeläkeotteensa verkossa voi tarkistaa Työeläke.fi-palvelusta tai oman eläkelaitoksen verkkopalvelusta. Palvelu vaatii tunnistautumista.

Neljä hyvää syytä, miksi työeläkeote kannattaa tarkistaa vuosittain verkossa:

– verkon ote on ajantasainen, ja se sisältää koko työuran aikaiset tiedot 
– voi varmistaa, että omien työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen tiedot sekä ansiot on kirjattu oikein  
– otteen tietojen avulla voi arvioida oman tulevan eläkkeen suuruutta ja varautua siihen 
– kaikki eivät saa tai halua paperista otetta, ja se postitetaan harvakseltaan