Pyöräliiton tekemän kyselyn mukaan verovapaa polkupyöräetu lisää pyöräilyä, vähentämättä kuitenkaan merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä tai kävelyä. Yleensä työsuhdepyöräksi hankitaan sähköpyörä, ja varsinkin sähköpyörä korvaa auton käyttöä ja lisää pyöräilyä myös talviaikaan.
Uutiset

Polkupyöräetu on vähentänyt autoilua

Pyöräliiton tekemän kyselyn mukaan verovapaa polkupyöräetu lisää pyöräilyä, vähentämättä kuitenkaan merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä tai kävelyä. Yleensä työsuhdepyöräksi hankitaan sähköpyörä, ja varsinkin sähköpyörä korvaa auton käyttöä ja lisää pyöräilyä myös talviaikaan.

Pyöräliiton kyselyyn polkupyöräetua saaville vastasi helmi-maaliskuussa 2023 yhteensä 1 395 henkilöä. Tulokset osoittivat, että etu kannustaa pyöräilemään ympäri vuoden. 

“Työsuhdepyörästä näyttää tulleen ympärivuotinen auton korvaaja. Noin puolet kyselyn vastaajista ilmoitti vähentäneensä auton käyttöä lumettomana aikana. Talviaikaan auton käyttöä oli vähentänyt noin kolmannes vastaajista. Tämän kokoluokan muutokset kulkutavoissa ovat erittäin poikkeuksellisia. Polkupyöräetu näyttääkin olevan erittäin kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä ihmisten arkiliikuntaa”, sanoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Sähköpyörän hankkineista 60 prosenttia oli lisännyt sähköpyöräilyä lumettomana aikana ja 40 prosenttia talvella. Tavanomaisen pyörän hankkineista lumettomaan aikaan pyöräilyä oli lisännyt 40 prosenttia ja talvella 17 prosenttia.

Joukkoliikenteen käyttöön tai kävelyn suosioon polkupyöräetu ei ollut juuri vaikuttanut.

Sähköpyörä on suosikki

Pyöräetu on kannustanut investoimaan pyörään enemmän, sillä neljä viidestä vastaajasta kertoi polkupyöräedulla hankitun pyörän olevan arvokkaampi kuin se, jollaisen he olisivat hankkineet muutoin.  

“Erityisesti sähköpyörät ovat olleet suosittuja. Vastaajista lähes kaksi kolmasosaa oli hankkinut sähköavusteisen pyörän. Pyöräetu on edistänyt merkittävästi pyöräliikenteen sähköistymistä, sillä kaikista Suomessa vuonna 2022 myydyistä pyöristä sähköavusteisia oli alle viidennes”, Koistinen sanoo.

“Liikenteen sähköistyminen etenee kaikkein nopeiten nimenomaan polkupyörissä. Ja kyselyn tulokset osoittavat, että juuri sähköpyörillä korvataan automatkoja.”

Verovapaan arvon toivotaan nousevan 150 euroon kuukaudessa

Kyselyn vastaajat toivoivat, että polkupyöräedun verovapaata arvoa korotettaisiin 100 eurosta 150 euroon kuukaudessa. 

“Pyöräliitto on jo aiemmin esittänyt verovapaan edun arvon nostoa 150 euroon. Muutoksen ansiosta edun piiriin mahtuisivat entistä paremmin muun muassa arvokkaammat perhepyörät, joista monet jäävät edun ulkopuolelle. Nämä korvaavat usein perheiden auton käyttöä, joten ne olisi hyvä saada täysimääräisesti edun piiriin. Edun hyöty on myös heikentynyt yleisen inflaation vuoksi”, Koistinen sanoo.

Yleisin tapa tarjota etua on palkasta pidättäminen, eli edun maksavat palkansaajat. 

“Edun suosio voisi entisestään kasvaa, jos etua tarjottaisiin edes osittain palkan päälle. Pyöräliitto näyttää tässä esimerkkiä: edusta puolet pidätetään palkasta ja puolet siitä maksaa työnantaja”.

Mikä on verovapaa polkupyöräetu?

Polkupyöräetu on työnantajan työntekijöilleen tarjoama luontoisetu, joka on verovapaa 1 200 euroon saakka vuodessa. Edulla työntekijä saa vapaaseen käyttöönsä työnantajan omistaman tai useimmiten leasing-sopimuksella hankkiman polkupyörän, työsuhdepolkupyörän.

Polkupyöräedun piiriin kuuluvat tavanomaiset pyörät sekä sähköavusteiset pyörät, joiden teho on enintään 250 wattia ja avustus lakkaa toimimasta 25 km/h nopeudessa. Sähkömoottorilla varustetut pyörät, jotka liikkuvat myös ilman polkemista, eivät ole tällä hetkellä edun piirissä.  Verovapaata polkupyöräetua sai Verohallinnon tietojen mukaan vuoden 2022 lopussa noin 38 000 palkansaajaa. Edun verovapaus astui voimaan vuoden 2021 alussa, joten edun laajempi käyttö on hyvin tuore ilmiö. Ennen verovapautta etua sai muutama sata työntekijää.