Uutiset

“Väyläverkon investointiohjelman rahoitustaso on täysin riittämätön”

Nykyisellä rahoitustasolla useita yhteiskunnallisesti merkittäviä väylähankkeita tulee jäämään investointiohjelman ulkopuolelle. Lausuntokierroksella olleesta Väyläverkon vuosien 2022–2029 investointiohjelmasta puuttuu joukko Varsinais-Suomen alueelle keskeisiä hankkeita, huomauttavat Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. 

-Maantieverkon kehittämistarpeet ovat seuraavan 10 vuoden aikana noin 2–3 miljardia euroa. Investointiohjelman rahoitusraami on nykyisellään riittämätön, eivätkä kaikki yrittäjille tärkeät hankkeet tule toteutumaan. Näiden tärkeiden kehittämishankkeiden lykkääntyminen voi lopulta koitua myös maakuntamme yritysten kasvun esteeksi, varoittelee Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.    

-Raaka-aineiden, tuotteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden sujuva liikkuminen on kaikelle yritystoiminnalle ydinkysymys. Varsinais-Suomi on vientivetoinen maakunta, jossa kaikki liikennemuodot risteävät, joten saavutettavuuden ja hyvien liikenneväylien merkitys on meille erityisen suuri. Siihen nähden investointiohjelman rahoitus on täysin riittämätön, sanoo puolestaan Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.   

Ohjelmaluonnokseen tulisi lisätä tieliikenteen kehittämishankkeista E18 Turun kehätien Naantali−Raisio, valtatie 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä, valtatie 9 Lieto−Aura leveäkaistatien nelikaistaistus, maantie 180 Kurkela−Kuusisto ja kantatie Salon itäisen ohitustien kakkosvaihe.  

Turun kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen ja Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu on ihmeissään:  

-Tieliikenteen kehityshankkeista vt 8:n Laitilan kiertoeritasoliittymän yllättävä pudottaminen listalta hämmästyttää. Hanke on ollut selkeä ykkönen vt 8:n vielä puuttuvista parannushankkeista.   

Konnun mukaan risteyksen saaminen eritasoliittymäksi parantaisi oleellisesti sekä kt 43:n että vt 8:n liikenneturvallisuutta ja nopeuttaisi liikenteen sujuvuutta.   
 
-On huomioitava, että risteystä kuormittaa henkilö- ja raskasliikenteen lisääntyminen seudulla mm. Valmet Automotiven tehtaan liiketoiminnan ja Uudenkaupungin sataman voimakkaan kasvun vuoksi, hän painottaa ja toivoo hankkeen palauttamista kehittämishankelistalle välittömästi.  

Liikenne 12 -suunnitelmasta on rajattu pois valtakunnallisesti merkittävät raidehankkeet sekä niiden rakentamisen valtionrahoitus. Turun kauppakamari nostaisikin raidehankkeiden osalta investointiohjelmaan mukaan Espoo−Salo-oikoradan ja Salo−Turku-kaksoisraiteen.  
EU-rahoituksen osalta investointiohjelma ei näytä lupaavalta. CEF2-ohjelmaluonnoksen mukaan TEN-T verkon satamien tieyhteydet ovat tukikelpoisia, mutta kansallisen rahoituksen ollessa hyvin alhainen tulee myös EU:sta saatava rahoitus olemaan alhainen.