Ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy ilmastotyöhön.
Uutiset

Varsinaissuomalaisia yrityksiä mukana valtakunnallisessa ilmasto-ohjelmassa

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan haki 300 yritystä, joista noin 200 valittiin mukaan. Ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

Yritykset kertovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä tehdä ilmastotoimia. 

Kiertotalouden edelläkävijät liikkeellä

Ilmasto-ohjelmaan osallistuu pk-yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomea, myös Turun kauppakamarin toimialueelta. Julkitilasisustuksia tekevä Restatop Oy on yksi noin 20:stä mukaan valitusta varsinaissuomalaisesta yrityksestä. Restatopissa vastuullisuustyötä on tehty jo muutama vuosi.

”Vastuullisuusraportoinnissamme päähuomio on keskittynyt ympäristövastuullisuuteen. Olemme huonekalujen ja valaisimien maahantuojana tekemisissä fyysisten tuotteiden kanssa. Suurin ympäristövaikutus syntyy tuotteiden valmistuksesta ja niiden kuljettamisesta. Hiilijalanjälkilaskenta olikin meille seuraava luonteva askel vastuullisuusmatkallamme ja lähdimme siksi mukaan Keskuskauppakamarin ohjelmaan”, kertoo Restatop Oy:n toimitusjohtaja Minna Knifsund.

Knifsundin mukaan yrityksen tavoitteena on muuttaa liiketoimintamallia kiertotalouden suuntaan. 

”Aikaisempi toimintatapa, jossa uutta ravintolaa tai hotellia sisustettaessa kaikki vanha heitetään roskiin ja ostetaan uutta tilalle, on tullut tiensä päähän. Haluamme olla kiertotalouden edelläkävijöitä ja ottaa käytetyt tuotteet kiinteäksi osaksi liiketoimintaamme. Tarjoamalla tuotteille huolto- ja elinkaaripalveluita, kuten kuntotarkastusta ja uudelleenverhoilua, pidennämme tuotteiden elinkaarta”, kuvailee Knifsund.

Osaamisen ja resurssien puute jarruttaa yrityksiä

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy ilmastotyöhön. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Kyselyyn osallistui myös Turun kauppakamarin jäsenyrityksiä. Muita syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty. 

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet aiempien kyselyjemme perusteella syitä, jotka saavat yritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Vastaavasti kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet yrityksissä syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.

”Isot yritykset ovat tehneet jo vuosia vastuullisuustyötä, koska niillä on ison yrityksen resurssit palkata osaajia tähän. Pk-yrityksillä on halua, mutta harvoin mahdollisuutta palkata ihmistä tekemään vastuullisuus- ja ilmastotyötä”, Vanhala sanoo.

”Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin”, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.