Uutiset

Varsinais-Suomen Yrittäjät: Yrityspalveluiden saatavuus turvattava

Yrityspalveluiden saatavuus tulee tulevassa kuntien tehtäväkentän murroksessa turvata. Kuntien on varmistettava, että yrityspalveluita ei heikennetä. Yrittäjän on saatava palvelut yhdeltä luukulta ja nopeasti, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen sanoo.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa neuvontapalveluita. Lisäksi osa yrityksistä tarvitsee erilaisia viranomaispalveluita, esimerkiksi rakennuslupia.

– Kunnan on varmistettava, että yrittäjät tietävät saavilla olevista palveluista. Nykyinen hajallaan oleva palvelukirjonta tulee koota siten, että palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavavilla.

Kun hyvinvointialueet perustetaan, kuntien tehtäväkenttä muuttuu radikaalisti, kun sote-tehtävät siirtyvät pois kuntien vastuulta. Lisäksi kunnille aiotaan uutena tehtävänä siirtää valtiolta työllisyys- ja yrityspalveluita. Nämä muutokset ovat mahdollisuuksia, joka tulee käyttää hyväksi ja edistää kuntien elinvoimaa yritysten toimintaedellytykset turvaamalla.

– Tavoitteena on oltava, että yrittäjäksi aikova saa yrittäjyyteen liittyvän perusneuvonnan sekä julkisen tuen yritystoimintansa aloittamiseen samanlaisena ja yhtä laadukkaana eri puolilla maakuntaa, Jyrki Hakkarainen sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjät muistuttavat myös uudistukseen liittyvistä riskeistä.

– Haitat eivät saa muodostua hyötyjä suuremmiksi. Pitää muistaa, että työssäkäyntialueet ovat paljon kuntia laajemmat eikä uudistus saa johtaa kuntaverojen kiristymiseen, Hakkarainen toteaa.

Maakuntaliitoille roolia yritystoiminnan vahvistamisessa

Varsinais-Suomen Yrittäjät esittää, että maakuntien liittojen on otettava isompi asema alueensa yritystoiminnan vahvistamisessa.

– Esimerkiksi maakuntaliittojen on varmistettava, että alkavalla EU:n rakennerahastokaudella rahat laitetaan entistä enemmän suoraan yrityksille ja yrityksiä hyödyntäviin hankkeisiin, Hakkarainen sanoo.

Maakunnan liitoilla voisi nykyisestä poiketen olla rahoitusvälineitä myös yrityksille. Tämä edellyttäisi, että Etelä-Suomeen saataisiin nykyistä enemmän rakenneraharesurssia jaettavaksi ja muutoksia lainsäädäntöön. Ajankohtainen esimerkki on myös EU:n elpymisvälineen rahanjako.

– Elpymisvälineestä saadaan parhaassa tapauksessa vauhtia Varsinais-Suomen vähähiilisyyttä ja digitalisuutta tukeviin investointeihin. Talouskasvu vauhdittuu vain, jos suurin osa rahoituksesta kohdistuu suoraan yrityksille, toteaa Varsinais-Suomen Maakuntaliiton kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine.

Lisätietoja:

Tutustu Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu -raporttiin