Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter
Uutiset

Varsinais-Suomen Yrittäjät: Varhan tartuttava yrittäjiä koskeviin ongelmiin

Yrittäjillä on ollut haasteita Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa muun muassa maksuaikojen kanssa. Varsinais-Suomen Yrittäjät vaatii, että ongelmiin puututaan.

Useat yritykset ovat kertoneet ongelmistaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa. Haasteita on ilmennyt mm. laskujen ajallaan maksamisessa sekä puutteellisissa laskutusohjeissa. Tämä käy ilmi Turun Sanomien 21.3. julkaisemassa jutussa, jossa haastateltiin alueen yrittäjiä sekä Varhan talousjohtaja Arja Pesosta, jonka mukaan jopa noin joka viides lasku on maksettu alkuvuoden aikana myöhässä.

– Varhan on otettava yrittäjien kohtaamat haasteet todesta ja tartuttava niiden taklaamiseen viipymättä. Yrittäjiltä tulee palautetta, jonka mukaan esimerkiksi maksuajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi ja yhteydenpito Varhaan takkuaa, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjät esittää, että Varha perustaa ”nopean toiminnan joukot”, eli nimeää tuottajina toimiville yrityksille Varhan sisältä yhteyshenkilöt, jotka neuvovat ja ohjaavat yrittäjiä, jotta kasautuneet ongelmat saadaan purettua nopeasti. Myös viestintään on panostettava.

– Ymmärrämme hyvin, että Varha on iso organisaatio, jonka pystyttäminen on vielä kesken. Emme esitä pysyvää resurssilisäystä, vaan että asiaan tartutaan nopeasti ja se otetaan vakavasti, Munter toteaa.

– Yrityksillä on kuva, että Varha on jättänyt ne oman onnensa nojaan.

Varhan on varmistettava, että tuottajayritysten toimintaedellytykset turvataan. Määriteltyjä, hyvin pitkiä maksuaikoja on syytä tarkastella ja laskutukseen liittyvät prosessit saada kuntoon.

– Varha ei selviä vastuistaan ilman yksityisiä yrityksiä. Ajat ovat haastavat. Varsinais-Suomessa ei ole varaa menettää yhtään toimivaa pk-yritystä. Yrittäjiltä tuleva viesti on se, että osalla on maksuaikojen pitkittymisestä ja viestinnän takkuamisesta johtuen vakavia haasteita esimerkiksi maksaa työntekijöiden palkkoja. Lopulta potilaat ja asiakkaat kärsivät. Tilanne on vakava, Munter katsoo.